คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หารือความร่วมมือกับ Singapore Book Council

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 64 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้เข้าพบคุณ Claire Chiang ประธานสภาหนังสือประเทศสิงคโปร์ (Singapore Book Council) เพื่อเตรียมงาน ASEAN Festival of Children’s Content (AFCC) 2021 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น Country of focus นำเสนอความเป็น “ไทย” ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ

AFCC 2021 จะจัดในรูปแบบไฮบริด คือผสานงาน On-ground และ Online เข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นานาประเทศในช่วงวิกฤตโควิด ที่ส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศเป็นเรื่องยากลำบาก ได้มีโอกาสร่วมงานได้อย่างไม่มีอุปสรรค