ตารางอบรมสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
13.00-17.00Board Room 113.00-17.00TaiwanThe Presentation Of Taiwan Original Comic IP

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 314.00-16.00ประพันธ์สาส์นสอนลูกให้รักการอ่าน ผ่านประสบการณ์นักร้องเพลงสากล แอกเนส ชานดร.แอกเนส ชาน, ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
Board Room 412.30-13.30พลีสเฮลท์ โซลูชั่น Making Learning English Magical Through the World of Din and Danพี่พอล Paul Burgess และ
พี่ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 113.00-17.00ยิปซี กรุ๊ป"21 Lessons for the 21 Century" 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, คุณธิดา จงนิรามัยสถิต และคุณสุทธิชัย หยุ่น
Meeting Room 208.00-21.00อี.คิว. พลัส กรุ๊ปอี.คิว.พลัส PARENT Skruคุณวัชราภรณ์ ดอนแสง
Meeting Room 308.00-18.00นานมีบุ๊คกิจกรรมรวมพลคนรักแฮร์รี่พอตเรอร์อาจารย์ สุทธิโรจน์
Meeting Room 408.00-12.00มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กธรรมะบรรยาย เรื่อง The Book of Truth
ธรรมเสวนา เรื่อง ธรรม คือ ความจริงของชีวิต
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต / ตุ๊บปอง / เพชรยุพา / พี่อ้อย มณทิรา
Board Room 214.30-18.30อุ๊คบีพบปะนักเขียนและนักแสดงนำจากเรื่อง "Tharntype" จากแอปพลิเคชั่นธัญวลัยนามปากกา MAME
Board Room 308.00-12.00อาร์ตี้เฮ้าส์งานประกาศผลรางวัล Indy Short Story Award 2561สกุล บุณยทัต, สุรเดช โชติอุดมพันธ์, จรูญพร ปรปักษ์ประลัย, อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์, มีเกียรติ แซ่จิว
Auditorium13.00-17.00แจ่มใส พับลิชชิ่งJAMSAI x CONVERSATION พบ Teen idol กัง มาร์ค พอร์ช บอส มีน มิวซ์ เต้ หนุ่มๆ สุด CUTE จาก CONVERSATION

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 113.00-17.00สพฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเสวนา "การประกวดหนังสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Meeting Room 313.00-17.00เนชั่นKeto dayคุณไอซ์ Thai Keto Pal (ภญ. อิชยา อยู่เกษ)
Board Room 214.00-16.30ศาสตร์แห่งความสุขกฎแห่งความสำเร็จ : กุญแจดอกสำคัญในการเปลี่ยนความมุ่งหวังให้เป็นความจริงMr. Toshi Sakakibara
Board Room 313.00-17.00อุ๊คบีพบปะนักเขียน "ดอกไม้ราตรี" จากแอปพลิเคชั่นจอยลดานามปากกา Rabbitnie
Lotus08.00-17.00ซีเอ็ดยูเคชั่น รู้เรื่องเงินอย่างสนุก ด้วย CASGFLOW Gameคุณจักรพงษ์ เมษพันธ์ค่าบัตร 750.- / ท่าน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Board Room 408.00-12.00วัฒนาพานิชเสริมสร้างการเรียนรู้รอบด้าน บูรณาการการสอนผ่านนิทานประภาคาร
13.00-17.00วัฒนาพานิชครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตงานสร้างสรรค์ สู่ Education 4.0วัฒนาพานิช

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 109.00-12.00นานมี,ทองเกษมการสอนภาษาจีนแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0Dr.Shao Limin อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Xu Yi อาจารย์โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี และ Miss Liu Jie อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ
Meeting Room 208.00-17.00ซีเอ็ดยูเคชั่น การยกระดับบุคลากรและนักเรียนไทย สู่มาตรฐานสากล CEFRรศ.ดร.วิภาวี วงศ์ภูมิวิชชุ์ลงทะเบียน
Meeting Room 308.00-17.00ซีเอ็ดยูเคชั่น The STEM Generation: STEM, Coding, and Roboticsคุณอรรณนพ พีรชาติลงทะเบียน
Meeting Room 413.00-17.00กรมทรัพย์สินทางปัญญาสวนาเรื่อง "ทิศทางวรรณกรรมไทยกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล"
Board Room 409.00-17.00วัฒนาพานิชPlay&Learn:เพลิดเพลินการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะฯ และทักษะในศตวรรษที่ 21วัฒนาพานิช

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 1-213.00-16.30ทีเคพาร์คร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ, ธนิษฐา แดนศิลป์ และพีรพล อนุตรโสตถิ์
Meeting Room 308.00-17.00ซีเอ็ดยูเคชั่น ห้องวิทย์ คิดส์ 4.0 : เปิดประสบการณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกคุณแกรี่ ชานลงทะเบียน
Meeting Room 413.00-17.00บริษัท IReader Technology (ประเทศไทย)"EPUB Workshop การเตรียมไฟล์ที่ดีสำหรับ e-book และหนังสือเล่ม By iReader Thailand"เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 1-209.00-19.00ทีเคพาร์คการประชุม TK Forum 2019 หัวข้อ “Design Library, Engage Community” และชมฟรี ภาพยนตร์สารคดี "Ex Libris: The New York Public Library" รางวัลยอดเยี่ยม FIPRESCI Award ปี 2017 จากเทศกาลภาพยนตร์เวนิซเจิ้ง อี้ พาน ผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนเมืองเกาสง ไต้หวัน และวิทยากรจากต่างประเทศ
Meeting Room 308.00-17.00บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด ในเครือ อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning) สำหรับผู้เรียนปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21
สนุกเล่น - เก่งคิด - เสริมทักษะชีวิตรอบด้าน
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
Meeting Room 413.00-17.00อักษรเจริญทัศน์ อจท."โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ: เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21”วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
Auditorium13.00-17.00สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยปั้นหนังสือไทยให้ไปอินเตอร์: กรณีศึกษาจากนวนิยายไซไฟ "ดาวซานถี่" ที่ขายลิขสิทธิ์ไปกว่า 10 ภาษาทั่วโลกโดย TRC และวิทยากรรับเชิญจากประเทศจีน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 313.00-16.00สำนักหอสมุดแห่งชาติการเสวนาทางวิชาการ เรื่องวิวัฒน์หนังสือไทยนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) กรมศิลปากร / นางสาวชนัญญา เตชจักรเสมา Youtuber ช่อง Point of View / นักเขียน ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
Auditorium10.00-14.00B2Sนักเขียนแจกลายเซ็น

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 312.00-17.00ชมรมบรรณาธิการไทยEditor's talk ครั้งที่ 5 ชมรมบรรณาธิการไทย
Board Room 213.00-17.00สำนักพิมพ์ลีฟริช"ชี้ทางชีวิตด้วยไพ่เมเจอร์"อ.กามล แสงวงศ์ และ อ.พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

ห้องเวลารหัสสมาชิกจัดโดยหัวข้อวิทยากรหมายเหตุ
Meeting Room 1-208.00-21.00พูนิก้าPunica 4D Reality Meeting ครั้งที่ 8 : Rhapsody of Black คีตะแฟนตาซีสีดำทีมงานพูนิก้า
Meeting Room 413.00-17.00จิตจักรวาลธรรมะจากจิตจักรวาล อาจารย์ ปริญญา ตันสกุล

ติดตามงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานมหกรรมหนังสือระดับชาติได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน