นิทรรศการและกิจกรรม
เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ คร้ังที่ 8

นิทรรศการ หน่วยงาน และจุดอำนวยการต่าง ๆ

หน้าฮอลล์

นิทรรศการ FIND YOUR BOOKP03
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดP07
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯP02
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะP05
มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นP06
จุดประชาสัมพันธ์P01
KTCP01
Major Cineplexหน้าฮอลล์
The1 (แลกคะแนน)หน้าฮอลล์
บอร์ดผังบูธ และ บอร์กิจกรรมหน้าฮอลล์

ในฮอลล์

เวทีกลางในฮอลล์

พื้นที่อื่น

ห้อง Workshop และชมภาพยนตร์ห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​ (ข้าง​BP world)​

กิจกรรมเวที

ศ. 30 มิถุนายน 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
13.00 – 14.00 น.พิธีเปิด
ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
14.00 – 16.00 น.สืบเหตุ เปิดปัญหา อนาคตหมอกควัน
วิเคราะห์ปัญหาและทางออก
จากความร่วมมือแต่ละส่วนต่อสถานการณ์
ฝุ่นควันเมืองเชียงใหม่
1. คุณเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู ส.ส. พรรคก้าวไกล
2. ผศ.ดร.ว่าน วิริยา ผศ.ดร.ว่าน​ วิริยา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์​วิจัย​วิทยาศาสตร์​ส​ิ่งแวดล้อม​ คณะวิทยา​ศาสตร์
มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่
3. คุณชนกนันทน์ นันตะวัน กลุ่ม สม-ดุลเชียงใหม่ ​

ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.00 – 16.00 น.กิจกรรม “แต่งสี..เติมสัน..ตุ๊กตาปั้น”หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
16.00 – 17.00 น.การเต้นบาสะลบกับสุขภาพกาย
และใจของสาว ๆ น้อยวัย หัวใจซาบซ่า
1. ดร.เผชิญวาส ศรีชัย
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. พรชนก สุพ​พัต​กุล
3. เมธาภรณ์ นาปัน
4. ปรียาภรณ์​ เก่งสกุล
5. ธิดา คำกัน
17.00 – 18.00 น.Live music
18.00 – 19.00 น.เวทีเสวนา “ครูบาศรีวิชัย บุคคลสำคัญของโลก”
: ศรีวิชัยศึกษา ในหนึ่งศตวรรษ

ส. 1 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
11.00 – 12.00 น.กิจกรรม “Inside Out”
“ให้เวลาตัวเอง ได้พบพื้นที่ปลอดภัย
และเป็นอิสระ”
รมย์ชลี คำดวง
12.00 – 15.00 น.Cosplay Free Stage
15.00 – 16.00 น.การแสดงดนตรีสดลุกต้าว
16.00 – 17.00 น.“ความรักและเผ่าพันธุ์ สู่วันรักแห่งล้านนา”
เปิดตัวหนังสือ “รักแห่งล้านนา”
และ “ความรักและเผ่าพันธุ์”
1. โดย เปีย วรรณา
2. โถ่เรบอ

ดำเนินรายการโดย
ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์
17.00 – 18.00 น.Y2K Way2Cry
ความทรงจำแสนหวานของคนเจนY
1. จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
(นักเขียน คอลัมนิสต์อิสระ)
2. ศักดิ์ระพี รินสาร
(Content Manager, EventPass เชียงใหม่)
3. ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์
(นักเขียน นักแปล บรรณาธิการ)
18.00 – 19.00 น.กิจกรรม “Inside Out”
“ให้เวลาตัวเอง ได้พบพื้นที่ปลอดภัย
และเป็นอิสระ”
รมย์ชลี คำดวง

อา. 2 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
12.00 – 13.00 น.เปิดโลกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทยฯมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
13.00 – 16.00 น.ประกวดแต่งเพลงจากหนังสือ
Song from Books
รอบคัดเลือก
16.00 – 17.00 น.Workshop ห่อผ้าฟุโรชิกิรร.สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
17.00 – 18.00 น.Mini ConcertCGM48

จ. 3 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
14.00 – 15.00 น.Live music
16.00 – 17.00 น.Workshop เครื่องรางญี่ปุ่นโอมาโมริรร.สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
17.00 – 18.00 น.ลืมเหมี้ยงแล้วก้า ?วิทยากรจากศูนย์วิจัยพหุวิทยาการ
เกี่ยวกับเหมี้ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. รศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช
2. รศ.ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
3. รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง

อ. 4 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
13.00 – 15.00 น.เสวนา ”กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่”1. ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. สิริพร สุขชูศรี
หัวหน้าโครงการสวนครูองุ่น – มูลนิธิกระจกเงา
3. อนันตญา ชาญเลิศไพศาล
ผู้จัดการโครงการ Super Volunteer Project

ดำเนินรายการโดย
ณัฐมน สะเภาคำ
โดย Super Volunteer Project
16.00 – 17.00 น.Live music
17.00 – 18.00 น.พี่ไปรฯ เสริมโปรคุ้ม โชว์จัดเต็มบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

พ. 5 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
13.00 – 16.00 น.การประกวดเล่านิทาน
16.00 – 17.00 น.Live music
17.00 – 18.00 น.เสวนา หัวข้อ..”เส้นทางหนังสือเล่ม”
– กิจกรรม ผ้าป่าหนังสือ ส่งมอบห้องสมุด
/มุมหนังสือในชนบทพื้นที่ห่างไกล
ชวนพิศ นภตาศัย
สำนักพิมพ์โยเดีย
18.00 – 19.00 น.Live music

พฤ. 6 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
14.00 – 15.00 น.เปิดโลกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทยฯมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
15.00 – 16.00 น.Live music
17.00 – 19.00 น.การแจกลายเซ็นกิต- กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์
สนพ.อะโวคาโดบุ๊กส์

ศ. 7 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
13.00 – 15.00 น.เวทีเสวนา “ครูบาศรีวิชัย บุคคลสำคัญของโลก”
: การขับเคลื่อนเพื่อเสนอครูบาศรีวิชัย
เป็นบุคคลสำคัญของโลก
15.00 – 16.00 น.กิจกรรม “แต่งสี..เติมสัน..ตุ๊กตาปั้น”หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
16.00 – 17.00 น.“โบราณดาราศาสตร์:ความเชื่อมโยงมิติ
ด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม
ในดินแดนสุวรรณภูมิ”
1. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. นายกรกมล ศรีบุญเรือง
นักวิชาการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
17.00 – 18.00 น.ขุมความรู้จากเอกสารโบราณ1. ดร. ดิเรก อินจันทร์
2. ชวนพิศ นภตาศัย
18.00 – 19.00 น.Live music

ส. 8 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
10.00 – 13.00 น.กิจกรรม “Avocado Books presents
แข่งตอบปัญหาวรรณกรรมไทย”
13.00 – 16.00 น.ประกวดแต่งเพลงจากหนังสือ
Song from Books 1
รอบชิงชนะเลิศ
16.00 – 17.00 น.Live music
17.00 – 19.00 น.“จากภาพถ่ายโบราณสู่มุมมองภาษา
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว”
1. คุณธิตินัดดา จินาจันทร์
นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. อ.ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อา. 9 กรกฎาคม 2566

เวลาชื่อกิจกรรมวิทยากร
10.00 – 11.00 น.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านลวงเหนือ1. ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
2. ดร.กรวรรณ สังขกร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00 – 12.00 น.Creative craft และวัยรุ่น
: เราจะเดินไปด้วยกันได้อย่างไร?
1. ดร.เผชิญวาส ศรีชัย
2. สุรีย์พร พยุงชาติ
3. ปวิชญา ตาสิงห์
4. ทัตพิชา ยาวินัง
5. กรวิชญ์ วรรณผง
6. ธัญสิริ บุญเรือง
7. บุญฤทธิ์ ตรีรานุรัตน์
12.00 – 14.00 น.“พหุโภชนา : หลากเรื่องราวในจานเดียว”
จากมุมมองนักวิจัยและคนทำสารคดี
1. ศรัณย์ เสมาทอง
2. ธิตินัดดา จินาจันทร์
14.00 – 16.00 น.บันได 3 ขั้น ปั้นงานเขียน1. วรรณวรรธน์
2. นายตั๋ม-เจ้าสำราญ
3. ฬีฬา
4. คุณกุลฑล ศิริไพบูลย์ (คุณยอด)
5. คุณรักชนก นามทอน
สนพ. ณ บ้านวรรณกรรม
16.00 – 17.00 น.ภาพยนตร์สารคดีรถม้าลำปาง1. ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์
2. ดร.ปณต สุสุวรรณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17.00 – 19.00 น.เสวนา “เทศกาลศิลปะการแสดงกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่”1. ศุภาดา ชัยวงษ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB Thailand Conventional & Exhibition Bureau
2. รศ.ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. นลธวัช มะชัย
ผู้อำนวยการเทศกาล Chiang Mai Performing Arts Festival

ดำเนินรายการโดย
พลอยไพลิน เกษมสุข
โดย Chiang Mai Performing Arts Festival
19.00 – 20.00 น.การแสดงดนตรีดนตรีวงคีตาทาน

Workshop และชมภาพยนตร์

วันที่เวลากิจกรรมรายละเอียดสถานที่
ส. 1 กรกฎาคม 256616.00 – 18.00 น.Documentary ClubNeo-Apocalypse
(Q&A with directors)
ห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​
อา. 2 กรกฎาคม 256618.00 – 20.00 น.Documentary ClubHerb & Dorothyห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​
จ. 3 กรกฎาคม 256613.00 – 16.00 น.สนพ.ยิปซีห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​
พฤ. 6 กรกฎาคม 256610.00 – 20.00 น.ลานยิ้มการละครห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​
ศ. 7 กรกฎาคม 256610.00 – 20.00 น.ลานยิ้มการละครห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​
ส. 8 กรกฎาคม 256614.00 – 16.00 น.18 ปี ความทรงจำ
ความฝัน ความรุนแรง
(18 Years – Memories,)
ห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​
16.00 – 18.00 น.The Last Breath
of Sam Yan
(Q&A with director)
ห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​
อา. 9 กรกฎาคม 256614.00 – 16.00 น.Documentary ClubKids Konferenceห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​
16.00 – 18.00 น.Documentary ClubToveห้อง​Workshop​ ชั้น 1​
ฝั่งโรบินสัน​
(ข้าง​BP world)​

กิจกรรมอื่น ๆ

หน่วยงานวันที่กิจกรรมสถานที่
Shan Youth Powerส. 1 กรกฎาคม 2566
และ อา. 2 กรกฎาคม 2566
วาดงานศิลป์บนที่คั่นหนังสือ* แจ้งภายหลัง *
ส. 8 กรกฎาคม 2566
และ อา. 9 กรกฎาคม 2566
วาดงานศิลป์บนถุงผ้า* แจ้งภายหลัง *
กิจกรรม สื่อสารผ่านศิลป์ กับShan Youth Power เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของชาวไทยใหญ่ (ไตย)
ผ่านศิลปะที่หลากหลาย กิจกรรมหลักที่จะมีในงานคือการจัด Workshop วาดงานศิลป์ลงบน ถุงผ้า และที่คั่นหนังสือ
ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้และปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่าง ๆ เข้าใจวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของชาวไทยใหญ่
ผ่านการวาดเรื่องราวบนถุงผ้า และที่คั่นหนังสือ
หน่วยงานวันที่กิจกรรมสถานที่
ฮีลใจ ด้วยไพ่ยิปซีทุกวัน
เวลา 13.00 – 21.00 น.
ดูดวงด้วยไพ่ยิปซี
(300 บาท / 45 นาที)
เพนท์เฮนน่าทุกวันเพนท์เฮนน่าหน้าฮอลล์

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc