นิทรรศการและกิจกรรม
เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 9

กิจกรรมเวที

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
12.00 – 14.00พิธีเปิดงาน
ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
14.00 – 15.00จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ
(UNDP)
“วิสัยทัศน์ของผู้นำ
: สู่การพัฒนาเมืองอุดรธานีที่ยั่งยืน”
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
/ หรือผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี
– นายธนดร พุทธรักษ์

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
– นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล

ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
– นายเรอโน เมแยร์

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจำประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย UNDP
15.30 – 16.00โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี (UDIS)UDIS SHOW
(การแสดงจากยูดีไอเอส)
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *
18.00 – 19.00บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเพื่อนแท้ร่วมทาง
กับพี่ไปรษณีย์ไทย

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
14.00 – 15.30เทศบาลนครอุดรธานี
ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
การประกวดตัวละครในโลกหนังสือ
(Cosplay Present costume)
และ มินิคอนเสิร์ต
(ประเภทบุคคลทั่วไป)
มินิคอนเสิร์ต
จาก เจ็ท TO BE NUMBER ONE IDOL 13
ดริ๊งค์ สงครามไมค์
และน้องนาวิน
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
12.00 – 13.00โรงเรียนสอนร้องเพลงครูต้นตระกูลไทย
13.00 – 15.00เทศบาลนครอุดรธานี
ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
การประกวดละครส่งเสริมการอ่าน
(ประเภท ม.1 – ม.3)
15.00 – 16.00nj club studioการแสดงจากสถาบัน nj club studio
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
15.00 – 16.00nj club studioการแสดงจากสถาบัน nj club studio
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
12.00 – 13.00มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
เปิดโลกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
13.00 – 15.00เทศบาลนครอุดรธานี
ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
(ประเภท ม.1 – ม.3)
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
13.00 – 15.00เทศบาลนครอุดรธานี
ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
การแข่งขันโต้วาที
(ประเภท ม.4 – ม.6)
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
14.00 – 14.30มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
เปิดโลกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *
18.00 – 19.00บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเพื่อนแท้ร่วมทาง
กับพี่ไปรษณีย์ไทย

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
13.00 – 14.30เทศบาลนครอุดรธานีพบปะนักเขียน
Why Write write Y ?
North Star
Mymom
Phaki9
Santa sandy
14.30 – 17.30เทศบาลนครอุดรธานี
ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
การประกวดตัวละครในโลกหนังสือ
Cosplay Performance Contest 2023

(ประเภท บุคคลทั่วไป)
15.00 – 16.00A.M. studio อุดรธานี
17.30 – 18.30โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี (UDIS)UDIS SHOW
(การแสดงจากยูดีไอเอส)

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

เวลาหน่วยงานชื่อกิจกรรมวิทยากร
13.00 – 15.00เทศบาลนครอุดรธานี
ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
การประกวด STORY TELLING
(ประเภท ม.4 – ม.6)
17.00 – 17.45วง The Dior.
/ วง​The​inventer
/ วง​THE​ Vintage
/ วง​The​OB 1
การแสดงดนตรี* วงดนตรี
อาจมีการปรับเปลี่ยน *

การประกวด

วันที่เวลาจุดกิจกรรมชื่อกิจกรรมประเภท
ส. 3 มิ.ย. 6614.00 – 15.30เวทีกลางการประกวดตัวละคร
ในโลกหนังสือ
(Cosplay Present costume)
และ มินิคอนเสิร์ต
บุคคลทั่วไป
อา. 4 มิ.ย. 6613.00 – 15.00เวทีกลางการประกวดละคร
ส่งเสริมการอ่าน
ม.1 – ม.3
จ. 5 มิ.ย. 66พื้นที่กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีป.1 – ป.3
อ. 6 มิ.ย. 66พื้นที่กิจกรรมการประกวดทำหนังสือ
เล่มเล็ก
ป.4 – ป.6
พ. 7 มิ.ย. 6613.00 – 15.00เวทีกลางการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
ฉบับเยาวชน
ม.1 – ม.3
พฤ. 8 มิ.ย. 6613.00 – 15.00เวทีกลางการแข่งขันโต้วาทีม.4 – ม.6
ศ. 9 มิ.ย. 66พื้นที่กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความจากภาพป.4 – ป.6
ส. 10 มิ.ย. 6614.30 – 17.30เวทีกลางการประกวดตัวละคร
ในโลกหนังสือ
Cosplay Performance Contest 2023
บุคคลทั่วไป
อา. 11 มิ.ย. 6613.00 – 15.00เวทีกลางการประกวด
STORY TELLING
ม.4 – ม.6

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc