นิทรรศการ และ กิจกรรม
Book Carnival เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7

นิทรรศการ

ลำดับที่หน่วยงานชื่อบูธเลขที่บูธ
1PUBATจุดประชาสัมพันธ์ / InformationP01
2บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บัตรเครดิต KTCP01
3มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯP02
4ไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยP03
5โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่P05
6มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นP06
7#อ่านได้อ่านฟรี#อ่านได้อ่านฟรีP07
8PUBAT BOOK x NFTPUBAT x Sa-ard NFTP07
9PUBAT / สพฐ.นิทรรศการหนังสือดีเด่น ปี 2565P07

กิจกรรมเวทีกลาง

วันที่เวลาหน่วยงานกิจกรรมวิทยากร
24 มิ.ย. 6514.00-15.00พิธีเปิดงาน
17.30-18.30สำนักพิมพ์แสงดาว90 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยามอ.กษิดิษ อนันทนาธร
25 มิ.ย. 6514.00-15.00สำนักพิมพ์แสงดาวบัวเกี๋ยงกลับเชียงใหม่
“วิมานใยบัว” นิยายภาคต่อ
จาก กลิ่นกาสะลอง
‘เนียรปาตี’
(อ.พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ)
15.00-16.00ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​
พฤฒพลังผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์
พญ. สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
16.00-17.00โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ล้านนาสร้างสรรค์ : นิทานพื้นบ้านล้านนา
และการเรียนภาษาล้านนา
ในโลกสมัยใหม่
คุณธิตินัดดา จินาจันทร์
17.00-18.00โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัยรุ่นกับผ้าสีย้อมจากธรรมชาติ:
เชย ล้าหลัง และไม่คู่ควร ?
ดร.เผชิญวาส ศรีชัย
18.00-19.00การแสดงดนตรีLookTaw
26 มิ.ย. 6514.00-15.00พูดคุยกับ โทน-ทนา-กุน :
ย้อนเวลาเกรียนฮาประสาตีน
คุณอัครพงษ์ ธนากูลกิจ
16.00-17.00ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
Book Talk หนังสือเรื่อง ชาติพันธุ์สัมพันธ์
: การเมืองของความสัมพันธ์
และแนวทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
17.00-18.00สำนักพิมพ์ชี้ดาบ“ขบถวิถีเกรียน” สนทนาหลากหลายเรื่องราว
การเดินทาง ตัวตน และผลงานใหม่
ของ เจมส์ ชี้ดาบ
เจมส์ ชี้ดาบ ชัชวาล สุวิชา
27 มิ.ย. 6510.00-12.00สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
การประกวดเล่านิทานระดับอายุ 4-9 ปี
รอบคัดเลือก
สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
15.00-17.00หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ดาราศาสตร์กับการศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
และอารยธรรม
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
28 มิ.ย. 6510.00-12.00สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
การประกวดเล่านิทานระดับอายุ 4-9 ปี
รอบคัดเลือก
สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
13.00-14.00มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
เปิดโลกเรียนรู้กับสารานุกรมไทยฯนางสาวจันทิมา คงคาหลวง
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการมูลนิธิ
โครงการสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
29 มิ.ย. 6510.00-12.00สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
การประกวดเล่านิทานระดับอายุ 4-9 ปี
รอบชิงชนะเลิศ
สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
30 มิ.ย. 6513.00-16.00ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Medical & Wellness Tourism
หลังวิกฤติการณ์โควิด-19 ในเชียงใหม่
ดร.กรวรรณ สังขกร
ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์
ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
ดร.เผชิญวาส ศรีชัย
คุณธิตินัดดา จินาจันทร์
16.00-17.00ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภูมิปัญญาอาหารล้านนาสร้างสรรค์ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
ดร.นิเวศน์ พูนสุขเจริญ
17.00-19.00สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
การประกวดแต่งเพลง
รอบคัดเลือก
สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
1 ก.ค. 6517.00-19.00สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
การประกวดแต่งเพลง
รอบชิงชนะเลิศ
สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
2 ก.ค. 6512.00-13.00สำนักพิมพ์ โยเดียเปิดตัวหนังสือ “เทวดาพระเวท”ชวนพิศ นภตาศัย
13.00-15.00สำนักพิมพ์
ณ บ้านวรรณกรรม
ทมยันตีในความทรงจำรักชนก นามทอน
(บรรณาธิการสำนักพิมพ์
ณ บ้านวรรณกรรม)
คุณกุลฑล ศิริไพบูลย์
(บุตรชายคุณทมยันตีฉ
วรรณวรรธน์ / ฬีฬา
16.00-17.00กลุ่มนักเขียนเชียงใหม่“โลกหนังสือของ 3 นักเขียนหญิงล้านนา”สร้อยแก้ว คำมาลา /เปีย วรรณา
/รวิวาร

Workshop เวทีกลาง

* สอบถามวันที่ และเวลากิจกรรม ได้ที่ จุดประสานงานหน้าเวที หรือ จุดประชาสัมพันธ์ (หน้าฮอลล์ / P01) อีกครั้ง *

หน่วยงานกิจกรรม
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่สร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีธรรมชาติ
Shan Youth Powerทำตุงใส้หมู เย็บหนังสือทำมือ
พับหนังสือโบราณเล่มเล็กทำปกหนังสือผ้า
ทำที่คั่นหนังสือเย็บใบตอง
ชวนคนมางานวาดภาพนิทานพื้นบ้าน
โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่ทำห่อผ้าฟุโรชิกิ
ทำเครื่องรางญี่ปุ่น โอมาโมริ

กิจกรรม ห้องกิจกรรม ชั้น 2

วันที่เวลาหน่วยงานกิจกรรมหมายเหตุ
25 มิ.ย. 6513.00-19.00ปันยามูฟวี่คลับ / Documentary Club
และ HAL Distribution
ภาพยนตร์ Documentary Club
14.00 น. The Long Walk บ่มีวันจาก
16.30 น. Writing with Fire
ค่าตั๋ว 100 บาท
จำหน่ายบัตรหน้างาน
ก่อนฉาย 1 ชั่วโมง
คำบรรยาย TH / EN
26 มิ.ย. 6514.00-17.00คณะละครลานยิ้มWorkshop จินตนาการ
กับการเคลื่อนไหวร่างกาย
สำหรับเด็กช่วงอายุ 8-12 ปี
ค่าเข้าร่วมคนละ 100 บาท
รับจำกัดจำนวนไม่เกิน 30 คน
29 มิ.ย. 6513.00-17.00คณะละครลานยิ้มWorkshop การเล่าเรื่องผ่านงานละคร
สำหรับบุคคลทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป
ค่าเข้าร่วมคนละ 200 บาท
รับจำกัดจำนวนไม่เกิน 30 คน
2 ก.ค. 6513.00-19.00ปันยามูฟวี่คลับ / Documentary Club
และ HAL Distribution
ภาพยนตร์ Documentary Club
14.00 น. A Hero
16.30 น. The Piano Teacher
ค่าตั๋ว 100 บาท
จำหน่ายบัตรหน้างาน
ก่อนฉาย 1 ชั่วโมง
คำบรรยาย TH / EN
3 ก.ค. 6510.00-19.00มูลนิธิศานติวัฒนธรรม เชียงใหม่
นักจิตวิทยาผู้เปี่ยมประสบการณ์
ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา
คุณวิชญา โมฬีชาติ และแขกรับเชิญ
ทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
และกรณีเฉพาะ
9.30 – 12.30 น. กิจกรรม “พอกันทีกรูมมิ่ง”
กระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
ในเด็กนักเรียน สำหรับกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย
13.30 – 16.00 น. บรรยาย “รู้ทันกรูมมิ่ง”
การตระเตรียมเพื่อล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
และเยาวชน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดโดย ปันยามูฟวี่คลับ ได้รับการสนับสนุนจาก 𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒚 𝑪𝒍𝒖𝒃 และ 𝑯𝑨𝑳 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 𝟬𝟴𝟰 – 𝟬𝟮𝟵𝟲𝟰𝟮𝟭
2019 / 119 นาที / ลาว / กำกับ: แมตตี้ โด
หนังผี –ไซไฟจากประเทศลาวขวัญใจนักวิจารณ์ทั่วโลก
ได้เข้าฉายในเทศกาลหนังนานาชาติเวนิซและโตรอนโต้มาแล้ว
เมื่ออดีตคืออนาคต ความตายนำไปสู่การเกิดใหม่ หนังเล่าเรื่องราวในอนาคตอันใกล้
ชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบท เขาได้รับการติดต่อจากตำรวจท้องถิ่นเพื่อให้ช่วยตามหาศพ
ของหญิงสาวในหมู่บ้านที่หายตัวไปโดยหวังว่าความสามารถในการติดต่อกับวิญญาณของเขาจะช่วยในการสืบหา แต่ปัญหาอยู่ที่โชคชะตาของชายชรานั้นกลับผูกไว้กับปริศนาดำมืดที่เก็บซ่อนมายาวนานกว่า 50 ปี
2021 / 93 นาที / อินเดีย / กำกับ: Rintu Thomas, Sushmit Ghosh
หนังได้เข้าชิงรางวัลหนังสารคดียอดเยี่ยมออสการ์ปีล่าสุด
ในสมรภูมิสื่อที่ครอบครองโดยผู้ชายมาช้านาน หนังสือพิมพ์และสำนักข่าวเล็ก ๆ ชื่อ “คาบาร์ลาฮารียา” ผงาดขึ้นสร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างอาจหาญ ความเปรี้ยวสุดใจของมันไม่ได้อยู่แค่ตรงที่การมีเจ้าของ
และทีมงานเป็นผู้หญิงทั้งหมดเท่านั้น แต่พวกเธอยังเป็น “ทลิต” ซึ่งถูกถือว่าเป็นกลุ่มคนระดับต่ำที่สุด
ของสังคมอินเดียอีกด้วย ด้วยโทรศัพท์มือถือไม่กี่เครื่อง “มีรา เทวี” กับทีมนักข่าวสาวออกเดินทาง
ไปปักหลักรายงานข่าวทุกแนวหน้า เพื่อถ่ายทอดความจริงและความขัดแย้งที่แม้แต่สื่อใหญ่ยังไม่กล้าเล่น ในเวลาเดียวกันพวกเธอยังต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งที่ถูกยัดเยียดให้เพียงเพราะเกิดมาเป็นผู้หญิง
การต่อสู้ของพวกเธอจึงไม่ได้หมายถึงแค่การทำข่าว แต่มันคือการท้าทายโครงสร้างเก่า
และสร้างนิยามใหม่ให้แก่คำว่า “อำนาจ”
2021 / 127 นาที / อิหร่าน / กำกับ : อัสการ์ ฟาร์ฮาดี
ผลงานกำกับ – เขียนบทของ อัสการ์ ฟาร์ฮาดี เจ้าของออสการ์หนังต่างประเทศยอดเยี่ยม (อิหร่าน)
จาก A Separation (2011) และ The Salesman (2016)
หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลกรังด์ปรีซ์ จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ ปี 2021 เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ
สาขาหนังต่างประเทศยอดเยี่ยม และตัวแทนของประเทศอิหร่านเข้าชิงรางวัลออสการ์ปีล่าสุด
ราฮิมเข้าคุกเพราะติดหนี้ เขาได้รับอนุญาตให้ออกจากเรือนจำเป็นเวลาสองวัน ในระยะเวลาแสนสั้น
อันมีค่านี้ เขาต้องวิ่งเต้นเกลี้ยกล่อมให้เจ้าหนี้ยอมถอนคดีเพื่อให้เขาได้กลับสู่อิสรภาพ
แต่แล้วสองวันแห่งความหวังก็กลายเป็นหายนะ
เมื่ออะไร ๆ ไม่เป็นไปตามแผน …และการ ‘ทำดีได้ดี’ ไม่มีอยู่จริง
(เรต ฉ. 20- ตรวจบัตรประชาชนก่อนรับชม)
2001/ 125 นาที / ฝรั่งเศส / กำกับ: มิคาเอล ฮาเนอเคอ

หนังได้รางวัลกรังด์ปรีซ์, นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม, นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ปี 2001
ดัดแปลงจากนวนิยายของเอลฟรีเดอ เยลิเนค (เจ้าของโนเบลสาขาวรรณกรรม)
เรื่องราวของเอริกา คูต ครูสอนเปียโนในเวียนนา ฝีมือเธอดีแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้น เธออายุ 40 กว่า
ยังอยู่บ้านเดียวกับแม่ นอนเตียงเดียวกับแม่ หนทางเดียวที่เธอจะหนีพ้นอิทธิพลและการกดขี่ของแม่
คือการสอนลูกศิษย์ด้วยคำพูดรุนแรงและการเข้าร้านขายหนังโป๊เป็นประจำ ชีวิตของเอริกาไม่เคยมีสีสัน
จนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น เขาแสดงความหลงใหลในตัวเอริกา
และพยายามทุกวิธีที่จะเข้าใกล้เธอ นับจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโดยทั้งคู่หารู้ไม่ว่าอะไรคือจุดสุดท้ายของความสัมพันธ์นี้

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc