ประชุมประจำปี สมาคมสำนักพิมพ์อาเซียน 2021 (ABPA Annual General Meeting)

เลขาธิการสมาคมสำนักพิมพ์อาเซียน (ABPA) ได้จัดและบริหารการประชุมประจำปีของ ABPA Annual General Meeting 2021 ขึ้นเมื่อวันที่ 8 และ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผ่านระบบ Zoom Meeting Program เพื่อรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรม ผลงาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2564 รวมถึงแผนความร่วมมือในอนาคต

ประกอบด้วย 8 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย นำโดย

 • คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธาน ABPA / นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
 • คุณตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ เลขาธิการ ABPA / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
 • คุณกมลพชร โทสินธิติ ผู้แทนประเทศไทย / อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

โดยได้สรุปแผนความร่วมมือในอนาคต ดังนี้

 1. พิจารณาร่วมงาน JakTent และ Frankfurt Book Fest เพื่อโปรโมท ABPA ให้อยู่ในสายตาโลก
 2. ประเด็นเสนอต่อ IPA Congress, Jakarta 2022, โดยจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ :
  • หนังสือควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในฐานะ “สินค้าที่จำเป็น” อย่างเท่าเทียม
  • ลดขั้นตอนการบังคับใช้ข้อกฎหมายเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์
  • อุปสรรคของเสรีภาพในการเผยแพร่ที่พบในอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • การยกเลิกภาษีหัก ณ ที่จ่ายของลิขสิทธิ์การแปลระหว่างประเทศอาเซียน
  • การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ข้ามพรมแดน ฯลฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : https://aseanbookpublishers.org/

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc