สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จับมือ TK Park วางแผนส่งเสริมการอ่าน

ช่วงบ่าย วันที่ 16 ก.พ. 64 คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และคณะทำงาน นำทีมโดยคุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้เข้าประชุมความร่วมมือกับทีมผู้อำนวยการอุทยานการเรียนรู้ TK Park เพื่อหารือความร่วมมือให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ครั้งที่ 49 ที่จะถึง TK Park ได้จัดให้มีนิทรรศการ “Know (the now of) you” ให้เกิดขึ้นในงานอีกด้วย รายละเอียดนิทรรศการเป็นอย่างไร รอติดตามในเดือนเมษายน