สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และหอสมุดแห่งชาติ จัดบรรยายพิเศษ “มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย

19 สิงหาคม 2564 – เมื่อเวลา 10.00-12.00 น. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดบรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจากนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการบรรยาย นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน นางสุภาณี สุขอาบใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้ข้อมูลบริการพิเศษของหอสมุด (e-Service) พร้อมทั้งนางสาวปุณณภา สุขสาคร รับหน้าที่เป็นวิทยากร

การบรรยายจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักพิมพ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังการบรรยาย รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 70 ราย

Download ข้อมูลประกอบการบรรยาย :

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc