เปิดทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และ CEA เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์

9 สิงหาคม 2564 – คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : CEA ภายใต้สำนักนายก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตคอนเทนค์สร้างสรรค์ของประเทศ” ผ่านระบบ Zoom

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ เพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ของประเทศ” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่

  1. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Building) ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ อาทิ นักเขียน นักวาดภาพประกอบ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการพิมพ์อื่น
  2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงคอนเทนต์ที่เป็นต้นทางของความคิดสร้างสรรค์ที่ไปสู่การพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาอื่น ๆ
  3. การขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยอื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายหลังพิธีการลงนามดังกล่าว ยังมีการจัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Creative Content จาก 4 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราว แบ่งปันไอเดียและองค์ความรู้ โดยมีนายอินทพันธุ์  บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายคมพิชญ์ พนาสุภน ผู้แทนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ ฯ นางศศิธร เทศน์อรรถภาคย์ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณน้ำฝน ปัญญา Senior Brand Manager สำนักพิมพ์แจ่มใส ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อรูปแบบการสนับสนุนการขับเคลื่อนวงการการพิมพ์ พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาคอนเทนต์ให้เกิดการต่อยอดมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ผู้แทนจากบริษัท Effinity ผู้วิจัยโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการพิมพ์ (Publishing) ทั้งในไทย และหลายประเทศ ที่ช่วยให้เห็นภาพและคาดเดาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยต่อไป

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc