โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน (Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation : GPT) เพื่อสนับสนุนผลงานไต้หวันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลไต้หวันให้เงินสนับสนุนแก่สำนักพิมพ์สูงสุด 600,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 720,000 บาท) ต่อโครงการ โดยจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เล็งเห็นโอกาสดีที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อและส่งเสริมการขายของสมาชิก จึงขอประชาสัมพันธ์ “โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของไต้หวัน Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation (GPT)” โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกและกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ได้ที่ https://bit.ly/3oukVhz ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc