ยกระดับความร่วมมือการจัดงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 8 โดยการสนับสนุนการจัดงาน จาก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ทีเส็บ) : สสปน.

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดย คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมฯ วาระปี 2562 – 2564 คุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมฯ วาระปี 2564 – 2566 คุณสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ กรรมการสมาคมฯ วาระปี 2564 – 2566 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom นำเสนอภาพรวมการจัดงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 8 ในการประชุมรับฟังการ Screening เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดงานภายในประเทศ งบประมาณ 2565 จาก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)(ทีเส็บ) : สสปน. ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนา ประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้จัดการอาวุโส สำนักฯ […]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ โดยเลขาธิการ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดย นายกและกรรมการดำเนินการตามวาระดังนี้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom มีสมาชิกสามัญลงทะเบียนเข้าร่วม 142 ราย จากสมาชิกสามัญ 396 ราย 1. ลงมติรับรองการประชุมใหญ่และการเลือกตั้งแบบออนไลน์ 2. แถลงผลงานและงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ในวาระปี พ.ศ.2562-2564 3. รับรองรายงานการประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 และรับรองแต่งตั้งสำนักงานบัญชี 4. อื่นๆ ลำดับถัดไป คณะกรรมการการเลืองตั้ง ดำเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2564 – 2566 ด้วยระบบออนไลน์ตามมติที่ประชุมกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ และเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ทำให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่านเป็นอย่างสูงในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับคุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ทุกคน

ขอแสดงความยินดีกับเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับผลงานการประกวด Asian Print Awards 2020

ขอแสดงความยินดีกับเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับผลงานการประกวด Asian Print Awards 2020ซึ่งประเทศไทยสามารถครองความเป็นเจ้าแห่งเหรียญรางวัลได้อีกครั้ง ด้วยจำนวน 12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง โดยกวาดเหรียญรางวัลรวมไปถึง 36 เหรียญ ห่างจากที่ 2 ถึง 31 เหรียญด้วยกัน ถือเป็นผลงานที่แสดงให้เวทีนานาชาติเห็นถึงคุณภาพการพิมพ์ของผู้ประกอบการโรงพิมพ์ในประเทศไทยที่ไม่เป็นสองรองใครทางสมาคมการพิมพ์ไทย ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวด Thai Print Awards ทุกท่านที่ทำให้เรามีผลงานดีๆ ส่งไปแข่งขันระดับเอเชีย ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินรางวัล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทุ่มเทคัดเลือกและตัดสินผลงานอย่างละเอียดรอบคอบ จนในที่สุดเราได้ครองเหรียญรางวัลรวมเป็นที่หนึ่งของเอเชียติดต่อกันหลายสมัย นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ท่านสามารถดูผลงานทั้งหมดได้จากลิ้งค์นี้https://www.printinnovationasia.com/apa2020

1 2 10

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc