เตรียมความพร้อมงานเทศกาลหนังสือสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดย คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ) คุณฐาปนี โปร่งรัศมี (อุปนายกฝ่ายในประเทศ) คุณศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ (เลขาธิการ) และคณะทำงานหนังสือภูมิภาค เดินทางเข้าพบทีมการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เพื่อดูพื้นที่ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรับพลาซา สุราษฎร์ธานี และหารือการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานเทศกาลหนังสือสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ในปี 2564 เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในระดับภูมิภาค และเพิ่มช่องทางการขายให้มากยิ่งขึ้น

เตรียมความพร้อมงานเทศกาลหนังสือโคราช ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564เวลา 10.30 น. คณะทำงานงานหนังสือภูมิภาคสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดย คุณฐาปนี โปร่งรัศมี (อุปนายกฝ่ายในประเทศ) และคณะทำงาน เดินทางเข้าพบทีมการตลาดเดอะมอลล์โคราชดูพื้นที่ MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช เพื่อเตรียมสำหรับการจัดงานเทศกาลหนังสือโคราช ครั้งที่ 1 ในปี 2564

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จับมือ TK Park วางแผนส่งเสริมการอ่าน

ช่วงบ่าย วันที่ 16 ก.พ. 64 คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และคณะทำงาน นำทีมโดยคุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้เข้าประชุมความร่วมมือกับทีมผู้อำนวยการอุทยานการเรียนรู้ TK Park เพื่อหารือความร่วมมือให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ครั้งที่ 49 ที่จะถึง TK Park ได้จัดให้มีนิทรรศการ “Know (the now of) you” ให้เกิดขึ้นในงานอีกด้วย รายละเอียดนิทรรศการเป็นอย่างไร รอติดตามในเดือนเมษายน

คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หารือความร่วมมือกับ Singapore Book Council

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 64 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้เข้าพบคุณ Claire Chiang ประธานสภาหนังสือประเทศสิงคโปร์ (Singapore Book Council) เพื่อเตรียมงาน ASEAN Festival of Children’s Content (AFCC) 2021 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น Country of focus นำเสนอความเป็น “ไทย” ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ AFCC 2021 จะจัดในรูปแบบไฮบริด คือผสานงาน On-ground และ Online เข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นานาประเทศในช่วงวิกฤตโควิด ที่ส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศเป็นเรื่องยากลำบาก ได้มีโอกาสร่วมงานได้อย่างไม่มีอุปสรรค

1 2 3 10