ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวทิพย์สุดา  สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภานุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และนางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 369 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก […]

ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี ที่รักในการอ่าน เข้าร่วมกิจกรรม “อ่านได้ เล่าสนุก ปลุกไอเดีย” ประกวดเล่าเรื่องจากหนังสือ

💁‍♀️ โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี ที่รักในการอ่าน เข้าร่วมกิจกรรม “อ่านได้ เล่าสนุก ปลุกไอเดีย” ประกวดเล่าเรื่องจากหนังสือ ในหัวข้อ “ฉันรักหนังสือเล่มนี้ก็ตรงที่…” 📚 ชิงรางวัล รวมมูลค่า 72,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของโครงการฯ 📚 กรอกใบสมัครออนไลน์ทาง https://forms.gle/gc86twYwSqb6nfXw7 📚 รับสมัคร บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 📚 เงื่อนไขการสมัคร ผู้เข้าประกวดส่งคลิป เล่าเรื่องจากความประทับใจจากหนังสือเล่มที่อ่าน ในหัวข้อ “ฉันรักหนังสือเล่มนี้ก็ตรงที่…” โดยใช้จินตนาการ สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการเล่าเรื่องประกอบได้ ส่งคลิปวิดีโอที่เห็นผู้เล่าเรื่องเต็มตัว ความยาวคลิป 3-5 นาที คุณภาพของคลิปมีภาพและเสียงชัดเจน โดยถ่ายเป็นแนวนอน 📚 […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งรายชื่อบุคคลต้นแบบที่ท่านต้องการส่งเสริม ในกิจกรรม “บุคคลต้นแบบส่งเสริมการอ่าน”

💁‍♀️ โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งรายชื่อบุคคลต้นแบบที่ท่านต้องการส่งเสริม ในกิจกรรม “บุคคลต้นแบบส่งเสริมการอ่าน” 📚 ชิงรางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของโครงการฯ 📚 กรอกใบสมัครออนไลน์ทาง https://forms.gle/ro6QryTb3MNkRoBE6 📚 รับสมัคร บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 📚 คุณสมบัติ : เป็นบุคคลที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ไม่จำกัดพื้นที่) เป็นพื้นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ มีผู้ใช้บริการหนังสือ (นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง คนในชุมชน หรืออื่นๆ) ไม่ต่ำกว่า 50 คน มีแผนส่งเสริมการอ่าน และผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการประเมินผลการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงหนังสือและการบริการ การใช้หนังสืออย่างเต็มประสิทธิภาพ 📚 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-954-9560 ต่อ […]

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมหนังสือ Web Archive

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : CEA ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมหนังสือ ที่ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเปรียบเสมือนต้นน้ำและต้นทางความคิดที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาไปเป็นสื่ออื่นๆ ได้หลากหลาย ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างการรับรู้ต่อสังคมได้ในวงกว้าง ด้วยความที่เข้าถึงได้ง่าย และถือเป็นการจุดประกายที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคอนเทนท์อื่นๆ ให้ต่อยอดไปได้อย่างไร้ขีดกำจัด และก้าวขึ้นไปสู่เวทีระดับสากลได้ จึงได้ทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมหนังสือ Web Archive สำหรับพัฒนาและรวบรวมฐานข้อมูลหนังสือประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพที่นำไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงต่อยอดไปสู่คอนเทนท์สร้างสรรค์อื่นๆ ภายใต้กิจกรรม CEA Creative Industries Program เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลหนังสือ วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นของผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 300 เล่ม โดยหนังสือที่ถูกรวบรวมนั้นเป็นหนังสือหรือวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล เป็นหนังสือหรือวรรณกรรมที่ขายลิขสิทธิ์และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเป็นหนังสือหรือวรรณกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นละคร ภาพยนตร์ เกมส์ เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นให้ผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทย นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งนักธุรกิจต่างประเทศ สำนักพิมพ์ต่างชาติที่สนใจในผลงานสาขาการพิมพ์ของไทย เข้ามาศึกษา เรียนรู้ สืบค้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลของฐานข้อมูลหนังสือที่ได้รวบรวมไว้เป็น THAI BOOK ARCHIVE ได้ที่ […]

1 2 3 17

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc