งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งอาเซียน (ABPA)

เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2566 ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม คุณพันฤทธิ์ เตชะธาดา อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) คุณดวงพร สิทธิสมบูรณ์ เหรัญญิก และคุณธีรภัทร เจริญสุข กรรมการสมาคม รวมถึงคุณอาทร เตชะธาดา ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เดินทางมายังนครโฮจิมินห์ซิตี้ ในนามคณะตัวแทน PUBAT เพื่อเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งอาเซียน (ABPA) ซึ่งปีนี้เป็นวาระของเวียดนาม เป็นประธานจัดงาน ABPA เป็นการรวมตัวกันของคณะสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือของประเทศในอาเซียน ก่อตั้งเมื่อปี 2005 ด้วยการริเริ่มของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ รวมถึงธุรกิจลิขสิทธิ์หนังสือในอาเซียน ในวาระ 2022-2023 สมาคมผู้จัดพิมพ์เวียดนาม (VPA) ในการกำกับดูแลของกระทรวงแถลงข่าวและโฆษณาแห่งรัฐ โดย ผศ.ดร. ฟาม มินห์ ต่วน (Pham Minh Tuan) เป็นประธานของ […]

ผลการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2566 – 2568

ตามที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566พร้อมเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี  2566 – 2568 ตามข้อบังคับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ข้อ 34 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง MR 208 – 209 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ใคร่ขอเรียนแจ้งผลการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯวาระปี 2566 – 2568 ดังนี้ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ  ได้แก่  หมายเลข  2  นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1     นายจักรกฤต      โยมพยอม หมายเลข 2     นายฐิตภัทร       […]

รายงานทัศนศึกษาดูงานธุรกิจสิ่งพิมพ์ไทย – จีน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทัศนศึกษาดูงานธุรกิจสิ่งพิมพ์ไทย – จีนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรม พร้อมศึกษางานโรงพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์พิเศษ ตลอดจนโครงสร้างราคาการพิมพ์ของจีน เมื่อวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2566 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดาวน์โหลดรายงานได้ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมงาน Frankfurt Book Fair 2023 เปิดรับสมัครแล้ว!

            เป้าหมายของโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อให้สิทธิสำนักพิมพ์จากประเทศที่กำลังพัฒนาได้เข้าร่วมงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะได้สามารถสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในตลาดหนังสือระดับโลกได้ในระยะกลางและระยะยาว             โดยโครงการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2023 ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนและระหว่างงานครบรอบ 75 ปี Frankfurt Book Fair 2023 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2023 การดำเนินงาน             หลังจากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 2023 ผู้จัดจะนำส่งกิจกรรมทางออนไลน์ในหลากหลายหัวข้อให้แก่ผู้เข้าร่วมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ช่วงวันศุกร์ถึงวันจันทร์ก่อนเริ่มงานหนังสือ สำนักพิมพ์จะได้เข้าร่วมงานสัมมนา ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับงานหนังสือและในขณะเดียวกันก็เป็นการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลของตลาดหนังสือภาษาเยอรมัน ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก และบูธในงาน             สำนักพิมพ์ที่ได้รับเลือกจากประเทศใน แอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา อาหรับ และแคริเบียน ไม่เพียงแต่ได้รับค่าเดินทางและที่พักเท่านั้น แต่ยังสมารถจัดแสดงหนังสือภายในงาน Frankfurt Book Fair 2023 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนี  (German Federal Foreign Office) คุณสมบัติ […]

1 2 3 22

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc