JYP ปันชม เปิดบ้าน พี่ “SE-ED”

ตามที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ “Junior and Young Publishers and Booksellers” หรือ JYP ให้กับอุตสาหกรรมหนังสือ โดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรม “รุ่นเก๋า รุ่นเก๋ เฮ้…หนังสือ” ทำให้เกิดการปันแชร์แนวคิด ประสบการณ์ทั้งจากอดีตนายกสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจหนังสือชั้นนำของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเห็นผลจากการนำแนวคิดมาสู่ภาคปฏิบัติจริง

“Junior and Young Publishers and Booksellers” จึงก้าวเดินต่อ ด้วยกิจกรรม JYP ปันชม เปิดบ้าน พี่ “SE-ED”  เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  โดยคุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการ ทีมงาน JYP และสมาชิก จำนวน 39 ท่าน

ทาง พี่ “SE-ED” ได้เปิดบ้านต้อนรับ การศึกษาดูงานครั้งนี้ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษมสันต์ วีระกุล  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น  ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนขององค์กร มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมพาคณะ JYP ชมกระบวนการทำงาน กระบวนการผลิตของทาง บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่นและรับฟังแนวนโยบายการทำงานของบริษัทที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการพลิกโฉมร้านหนังสือให้มีเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างจุดเด่นและดึงดูดลูกค้าให้มีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร้านหนังสือการนำ Digital และเทคโนโลยีมาเสริมสร้างจุดแข็งในการให้บริการจัดจำหน่ายขายหนังสือทั้งรูปแบบการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ 

ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ ในฐานะผู้ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงมุ่งหวังให้การจัดกิจกรรม JYP ปันชมเปิดบ้านพี่ “SE-ED” ได้สร้างแรงบันดาลใจ ในการเตรียมความพร้อม พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมหนังสือของประเทศ

และในครั้งต่อไป JYP ปันชมเปิดบ้านพี่“อัมรินทร์”  ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์จะพาไปเยี่ยมชมบ้านอีกหลังของพี่ใหญ่ในวงการหนังสือ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อนำองค์ความรู้ มาเป็นแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้ และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือ ให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืน

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc