JYP ปันชม เปิดบ้าน พี่ “SE-ED”

ตามที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ “Junior and Young Publishers and Booksellers” หรือ JYP ให้กับอุตสาหกรรมหนังสือ โดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรม “รุ่นเก๋า รุ่นเก๋ เฮ้…หนังสือ” ทำให้เกิดการปันแชร์แนวคิด ประสบการณ์ทั้งจากอดีตนายกสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจหนังสือชั้นนำของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเห็นผลจากการนำแนวคิดมาสู่ภาคปฏิบัติจริง

“Junior and Young Publishers and Booksellers” จึงก้าวเดินต่อ ด้วยกิจกรรม JYP ปันชม เปิดบ้าน พี่ “SE-ED”  เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  โดยคุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการ ทีมงาน JYP และสมาชิก จำนวน 39 ท่าน

ทาง พี่ “SE-ED” ได้เปิดบ้านต้อนรับ การศึกษาดูงานครั้งนี้ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษมสันต์ วีระกุล  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น  ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนขององค์กร มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมพาคณะ JYP ชมกระบวนการทำงาน กระบวนการผลิตของทาง บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่นและรับฟังแนวนโยบายการทำงานของบริษัทที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการพลิกโฉมร้านหนังสือให้มีเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างจุดเด่นและดึงดูดลูกค้าให้มีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร้านหนังสือการนำ Digital และเทคโนโลยีมาเสริมสร้างจุดแข็งในการให้บริการจัดจำหน่ายขายหนังสือทั้งรูปแบบการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ 

ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ ในฐานะผู้ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงมุ่งหวังให้การจัดกิจกรรม JYP ปันชมเปิดบ้านพี่ “SE-ED” ได้สร้างแรงบันดาลใจ ในการเตรียมความพร้อม พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมหนังสือของประเทศ

และในครั้งต่อไป JYP ปันชมเปิดบ้านพี่“อัมรินทร์”  ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์จะพาไปเยี่ยมชมบ้านอีกหลังของพี่ใหญ่ในวงการหนังสือ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อนำองค์ความรู้ มาเป็นแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้ และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือ ให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืน