คณะกรรมการสมาคมฯ
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
เพื่อหารือถึงการจัดงานเทศกาลหนังสือจันทบุรี ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
นำโดยนายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายในประเทศ และนายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล กรรมการสมาคม
ผู้จัดพิมพ์ฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายมนตรี ไพศาลธนวัฒน์ 
ณ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือถึงการให้ความร่วมมือ ด้านการประชาสัมพันธ์
พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

นอกจากนี้คณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะฯ ยังอาสาเป็นหน่วยงานแกนกลาง
ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี โดยเดินทางเข้าพบ
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ / รองปลัด อบจ. จันทบุรี นายณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรกำจัด และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเรียนหารือถึงความร่วมมือ
ด้านการประชาสัมพันธ์รอบพื้นที่ชุมชน / เขตเมือง / รอบนอก / พื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียง และเขตชายแดน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จากทางส่วนจังหวัดทุกหน่วยงาน
รวมถึงหารือเรื่องกิจกรรม และนิทรรศการ พร้อมทั้งการมอบทุนโดยมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นอีกด้วย

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc