ประชุมประจำปีสมาคมสำนักพิมพ์อาเซียน 2020 (ABPA Annual General Meeting)

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสำนักพิมพ์อาเซียน (ABPA) วาระ 2020 – 2021 นำโดยนางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นางสาวกมลพชร โทสินธิติ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ และนางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ เลขาธิการ ABPA ได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีของสมาคมสำนักพิมพ์อาเซียน หรือ ABPA Annual General Meeting ขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. (เวลาประเทศไทย) ผ่านระบบ Zoom Meeting Program เพื่อรายงานผลกิจกรรมส่งการอ่านและแผนแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ร่วมกันในอนาคต โดยในการประชุมครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม :

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc