ยกระดับความร่วมมือการจัดงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 8 โดยการสนับสนุนการจัดงาน จาก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ทีเส็บ) : สสปน.

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดย

 • คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมฯ วาระปี 2562 – 2564
 • คุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมฯ วาระปี 2564 – 2566
 • คุณสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ กรรมการสมาคมฯ วาระปี 2564 – 2566

ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom นำเสนอภาพรวมการจัดงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 8 ในการประชุมรับฟังการ Screening เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดงานภายในประเทศ งบประมาณ 2565 จาก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)(ทีเส็บ) : สสปน. ซึ่งได้รับเกียรติจาก

 • คุณกาญจนา ประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
 • คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คุณจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้จัดการอาวุโส สำนักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการ สำนักฯ ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
 • คุณธนพร ศิริลักษณ์ ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าภายในประเทศ

ทีเส็บได้เสนอแนวทางความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดงาน ได้แก่

 • การสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงคียง
 • การส่งเสริมการการอ่านให้กับทุกกลุ่มอายุ
 • การสร้างงานที่เป็นศูนย์กลางรายได้ รับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับ B2B และ B2C
 • การส่งเสริมการจัดงานแบบ Hybrid / เพิ่ม Online Content
 • การส่งเสริมการจัดอบรม/สัมมนา ความรู้ภายในอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจ
 • การส่งเสริมการต่อยอดความร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิมพ์

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc