ยกระดับความร่วมมือการจัดงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 49ฯ และงานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
นำโดย 1) คุณฐาปนี โปร่งรัศมี (อุปนายกฝ่ายในประเทศ 1)
2) คุณดุจเดือน เหตระกูล (อุปนายกฝ่ายในประเทศ 2)

นำทีมเข้าพบสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน. (TCEB)
นำโดย 1) คุณกาญจนา ประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
2) คุณจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สสปน. ภาคเหนือ
3) คุณดลตร์ทวี ไทรวิจิตร ผู้ปฏิบัติการอาวุโส สสปน. ภาคเหนือ
4) คุณนิยม อิงคสุรวัตน์ ผู้จัดการอาวุโส สสปน. ภาคกลางและภาคตะวันออก
5) คุณธนพร ศิริลักษณ์ ผู้จัดการโครงการสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าภายในประเทศ

เพื่อนำเสนอแผนการจัดงานหนังสือทั้งในกรุงเทพและระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ ทาง สสปน. ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
ให้ข้อแนะนำ แนวทางความร่วมเพื่อยกระดับการจัดงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน