ยกระดับความร่วมมือการจัดงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 49ฯ และงานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
นำโดย 1) คุณฐาปนี โปร่งรัศมี (อุปนายกฝ่ายในประเทศ 1)
2) คุณดุจเดือน เหตระกูล (อุปนายกฝ่ายในประเทศ 2)

นำทีมเข้าพบสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน. (TCEB)
นำโดย 1) คุณกาญจนา ประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
2) คุณจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สสปน. ภาคเหนือ
3) คุณดลตร์ทวี ไทรวิจิตร ผู้ปฏิบัติการอาวุโส สสปน. ภาคเหนือ
4) คุณนิยม อิงคสุรวัตน์ ผู้จัดการอาวุโส สสปน. ภาคกลางและภาคตะวันออก
5) คุณธนพร ศิริลักษณ์ ผู้จัดการโครงการสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าภายในประเทศ

เพื่อนำเสนอแผนการจัดงานหนังสือทั้งในกรุงเทพและระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ ทาง สสปน. ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
ให้ข้อแนะนำ แนวทางความร่วมเพื่อยกระดับการจัดงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc