เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

วันที่ 5 – 15 ส.ค. 64 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลฯ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต