ข้อมูลประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ไฟล์เอกสาร 1. สไลด์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 25632. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25633. การเดินทางของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก.ค. 62 – ส.ค. 63 (รายงานฉบับย่อ)4. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (รายงานฉบับเต็ม) ไฟล์วิดิโอ 5. วิดิโอ การเดินทางของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก.ค. 62 – ส.ค. 63 6. วิดิโอ ทิศทางในอนาคตของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และวงการหนังสือ 7. วิดิโอ บรรยายพิเศษ เรื่อง การอ่านกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจ โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 8. วิดิโอ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภาพบรรยากาศ

1 5 6

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc