เอกสารที่ต้องเตรียม

คณะกรรมการเลือกตั้งได้สรุปประเด็นคำถาม 1. หนังสือมอบอำนาจ หัวหนังสือ ต้องเป็นกระดาษจดหมาย หัวจดหมายสี่สีหรือนำหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาไปถ่ายเอกสารได้– จะใช้กระดาษบริษัท หรือถ่ายเอกสาร ได้ทั้ง 2 กรณี 2. กรณีมาด้วยตนเอง ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ต้องส่งเอกสารล่วงหน้าหรือไม่– ไม่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า แต่ต้องนำเอกสารมาครบในวันงาน– ใบตอบรับส่งมาที่สมาคม ทาง e-mail หรือ ไปรษณีย์ ได้ครับ 3. กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง– ส่งเอกสารตอบรับและหลักฐานอื่นๆประกอบการมอบอำนาจให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่เคยแจ้งให้สมาชิกทราบ 4. หากส่งเอกสารตัวจริงไปที่คุณธนะชัยแล้ว ทำไมยังต้องนำสำเนาไปในวันงานด้วย– เพื่อเพื่อนสมาชิกบางคนแจ้งว่าส่งแล้ว แต่ทางผมอาจจะไม่ได้รับ. จะได้ตรวจสอบกันได้ครับ 5. เรื่องการมอบอำนาจ เนื่องจากผู้บริหารเซ็นไม่ทันวันที่ 31 พ.ค. ยังสามารถมีสิทธิเลือกตั้งมั้ยคะ– ทางกรรมการเลือกตั้ง จะพิจารณาเป็นกรณีครับ แต่ขอความร่วมมือส่งออกสารมาล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกใหม่ 2560

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2564บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ 1 สามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิน พับลิชชิ่ง 2 สามัญ บริษัท นวตสาร จำกัด 3 สามัญ บริษัท เซเว่นดี บุ๊ค จำกัด 4 สมทบ ทูยู พับลิชชิ่ง ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ 1 สมทบ บริษัท สยามบอร์ดเกม จำกัด ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก […]

รายชื่อสมาชิกใหม่ 2561

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2564บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ 1 สามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิน พับลิชชิ่ง 2 สามัญ บริษัท นวตสาร จำกัด 3 สามัญ บริษัท เซเว่นดี บุ๊ค จำกัด 4 สมทบ ทูยู พับลิชชิ่ง ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ 1 สมทบ บริษัท สยามบอร์ดเกม จำกัด ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก […]

1 2 3 13

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc