รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์

คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์
คลิกที่รูปเพื่อดูประวัติและวิสัยทัศน์