JYP ปันชมเปิดบ้าน พี่ “อัมรินทร์”

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ “Junior and Young Publishers and Booksellers” หรือ JYP ให้กับอุตสาหกรรมหนังสือ โดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรม “รุ่นเก๋า รุ่นเก๋ เฮ้…หนังสือ” ทำให้เกิดการปันแชร์แนวคิด ประสบการณ์ทั้งจากอดีตนายกสมาคมฯ

รายชื่อสมาชิกใหม่

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2563บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ 1 สามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิน พับลิชชิ่ง 2 สามัญ บริษัท นวตสาร จำกัด 3 สามัญ บริษัท เซเว่นดี บุ๊ค จำกัด 4 สมทบ ทูยู พับลิชชิ่ง ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ 1 สมทบ บริษัท สยามบอร์ดเกม จำกัด ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย ลำดับ ประเภทสมาชิก […]

1 2 8