รายชื่อสมาชิก

ลำดับ ประเภทสมาชิก รายชื่อสมาชิก ชื่อจดทะเบียน (ภาษาไทย) ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ในเครือ 1 สามัญ 113 บริษัท 113 จำกัด บริษัท 113 จำกัด 2 สามัญ 1168 บริษัท 1168 จำกัด 3 สามัญ 10 มิลลิเมตร สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร 4 สามัญ 23 บุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน) ร้าน 23 บุ๊คเซ็นเตอร์ 5 สามัญ 55 บุ๊คสตอล (ร้าน) 55 บุ๊คสตอล 6 สามัญ กนกบรรณสาร องค์การ กนกบรรณสาร 7 สามัญ กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล […]

เอกสารที่ต้องเตรียม

คณะกรรมการเลือกตั้งได้สรุปประเด็นคำถาม 1. หนังสือมอบอำนาจ หัวหนังสือ ต้องเป็นกระดาษจดหมาย หัวจดหมายสี่สีหรือนำหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาไปถ่ายเอกสารได้– จะใช้กระดาษบริษัท หรือถ่ายเอกสาร ได้ทั้ง 2 กรณี 2. กรณีมาด้วยตนเอง ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ต้องส่งเอกสารล่วงหน้าหรือไม่– ไม่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า แต่ต้องนำเอกสารมาครบในวันงาน– ใบตอบรับส่งมาที่สมาคม ทาง e-mail หรือ ไปรษณีย์ ได้ครับ 3. กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง– ส่งเอกสารตอบรับและหลักฐานอื่นๆประกอบการมอบอำนาจให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่เคยแจ้งให้สมาชิกทราบ 4. หากส่งเอกสารตัวจริงไปที่คุณธนะชัยแล้ว ทำไมยังต้องนำสำเนาไปในวันงานด้วย– เพื่อเพื่อนสมาชิกบางคนแจ้งว่าส่งแล้ว แต่ทางผมอาจจะไม่ได้รับ. จะได้ตรวจสอบกันได้ครับ 5. เรื่องการมอบอำนาจ เนื่องจากผู้บริหารเซ็นไม่ทันวันที่ 31 พ.ค. ยังสามารถมีสิทธิเลือกตั้งมั้ยคะ– ทางกรรมการเลือกตั้ง จะพิจารณาเป็นกรณีครับ แต่ขอความร่วมมือส่งออกสารมาล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบ

1 2 13