นิทรรศการ กิจกรรม และหน่วยงาน

รายชื่อ ผู้สนับสนุน / นิทรรศการและกิจกรรม / หน่วยงานเลขที่บูธ
ร้านภูฟ้าW23
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส / Kerry ExpressB23
กวีบุ๊ค / KawebookW01
ลาซาด้า / LazadaV23
ดีแทค / dtacP01/1
บัตรกรุงไทย / KTCS01/1
นิทรรศการ Art of กองดองหน้าฮอลล์
จุด Check-in 1 ปราสาทบัลลังค์ดองหน้าฮอลล์
จุด Check-in 2 วิหารเทพเจ้าการอ่านH13
จุด Check-in 3 ลานอ่านปราบมังกรV13
ThaiBookFair.com ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 24 ชม.P24
1 อ่าน ล้านตื่นT22
โรงละครเล็ก เด็กช่างอ่านU21
Play GroundV20
โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า / Denla British School (DBS)Z20
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯX20
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมV24
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยAA21
สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยAA20
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์AA19
สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่านY21
ชมรมบรรณาธิการไทยZ19
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)Z22
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรZ21
มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กY20
SOOK PUBLISHINGY22
UNICEFAA18
UNHCRAA18
นวดไทยA27