เทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1

เทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชมและแสดงสินค้า นานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)
5-11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:30 -21:00 น.

ผังบูธ