มหกรรมหนังสือภาคใต้ (ต.ค. 2563)

มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่ สงขลา
17 – 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10:30 -21:00 น.

ผังบูธ