สบร. ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ 13 ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย หวังกระตุ้นคนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย

23 ก.ค. 63 หอสมุดแห่งชาติ — สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ 13 ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ “ประวัติและผลงานของ 13 ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย” และ “ตัวอย่างหนังสือแบบเรียนไทยในอดีต” หวังกระตุ้นคนไทยให้เห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย และร่วมรำลึกถึงคุณูปการของบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาษาไทย ที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันโดยรายนาม 13 ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย ผู้ได้รับการที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณในครั้งนี้ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 แบ่งเป็น 5 ด้าน   1) ปฐมาจารย์ด้านการประดิษฐ์อักษรไทย 2) ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยและอักษรศาสตร์ชั้นสูง 3) ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นก่อนระบบการศึกษาในโรงเรียน 4) ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นตามระบบการศึกษาในโรงเรียน และ 5) ปฐมาจารย์ด้านพจนานุกรม ประกอบด้วย1. ปฐมาจารย์ด้านการประดิษฐ์อักษรไทย ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช2. ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยและอักษรศาสตร์ชั้นสูง ได้แก่1) พระโหราธิบดี  ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช2) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส3) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท3. ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นก่อนระบบการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่1) พระเทพโมลี (ผึ้ง)2) […]

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่ออนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้ช่วยผลักดันข้อร้องเรียน เรื่อง นโยบายช้อปช่วยชาติ และมาตราลดหย่อนทางภาษี

วันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดย นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคม และ นางเกศริน เอนก กรรมการ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่ออนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้ช่วยผลักดันข้อร้องเรียนเรื่อง นโยบายช้อปช่วยชาติ และมาตราลดหย่อนทางภาษี ฯลฯ ทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว ณ ห้องประชุม 301 อาคารสุริยัน สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาไทย (เกียกกาย)

TK park อุทยานการเรียนรู้ เชิญร่วมรับฟัง “ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด”

วันที่  15  พฤษภาคม  2563  เวลา  17.00 น.    TK park อุทยานการเรียนรู้    เชิญร่วมรับฟัง  “ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด”  โดย  คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ  นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  และ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกแทบจะทุกด้าน หลายคนอาจสงสัยว่า “โลกหลังโควิด 19” จะเป็นอย่างไร TK Park ชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้โจทย์ใหม่ของอนาคตกับมุมมองแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ “Re:learning for the Future 19 ความท้าทายใหม่ในโลกที่(ไม่)เหมือนเดิม” ฟังผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 19 ท่านมาถ่ายทอดประสบการณ์จากวิกฤติโควิด 19 เพื่อที่เราได้ร่วมเรียนรู้ใหม่ คิดใหม่ ค้นพบโอกาสใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ “ความปกติใหม่” ได้อย่างรู้เท่าทัน และพร้อมก้าวต่อไปให้ไกลกว่าเดิมติดตามชมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 […]

1 20 21 22

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc