PUBAT เปิดตัว “Junior and Young Publishers and Booksellers”

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมเปิดตัว โครงการ “Junior and Young Publishers and Booksellers” ในงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 25 เพื่อสร้างผู้นำอุตสาหกรรมหนังสือรุ่นใหม่ ในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

ร้านหนังสือออนไลน์ กับ พรบ. “ตลาดแบบตรง” (พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545)

ตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา3ถือว่าการขายสินค้า ออนไลน์เป็น “ตลาดแบบตรง” ซึ่งหมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค(มีตะกร้า ซื้อขาย รับเงินค่าซื้อขายสินค้า และบริการ)ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง และมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง