ข้อมูล งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49ฯ (สำหรับสมาชิกและผู้ร่วมงาน)

3. Artwork งานสัปดาห์หนังสือฯ > http://bit.ly/3cHAwTA

4. VDO งานสัปดาห์หนังสือฯ > https://bit.ly/2NP5Veb