งานนิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์จีนสัญจร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2024

บริษัท Xiamen International Book Company Limited และคณะสำนักพิมพ์จากประเทศจีนได้เดินทางมาจัดงานนิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์จีนสัญจร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2024 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 โดยมีกิจกรรมหลักคือการประชุมจับคู่ทางธุรกิจหนังสือระหว่างประเทศไทยจีน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรม Hilton Bangkok Grande Asoke การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักควบคุมการนำเข้าและส่งออกแห่งกรมประชาสัมพันธ์จีน คณะกรรมการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยเหมิน สมาคมผู้จัดจำหน่ายหนังสือและวารสารแห่งประเทศจีน สำนักงานพาณิชย์เซี่ยเหมิน บริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด และสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

นายธีรภัทร เจริญสุข กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และนายอู๋อวิ๋นซี กรรมการบริหารและรองผู้จัดการใหญ่บริษัทเซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรฝั่งจีนจากกลุ่มสำนักพิมพ์ Beijing Normal University Press สำนักพิมพ์ Educational Science Publishing House กลุ่มสำนักพิมพ์ Guangxi Normal University Press Group สำนักพิมพ์ Liaoning Science and Technology Publishing House และฝั่งไทยจากบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท URU จำกัด บริษัท อีคิว พลัส จำกัด สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ รวม 8 หน่วยงานขึ้นบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ มีบุคลากรแกนนำในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ สำนักพิมพ์ Xizang People’s Publishing House สำนักพิมพ์ Henan University Press สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 25 หน่วยงานเข้าร่วมงาน

นายอู๋อวิ๋นซี กรรมการบริหารและรองผู้จัดการใหญ่บริษัทเซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก จำกัด ได้ให้ข้อมูลภาพรวมตลาดหนังสือจีนไว้ว่า ในปี 2566 มีหนังสือใหม่ที่เริ่มจำหน่ายมีจำนวน 1.8 แสนปก หนังสือที่มีการจำหน่ายทั้งหมด 2.37 ล้านปก และมีมูลค่าตลาดค้าปลีกของหนังสือคือ 9.12 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท) ส่วนของประเภทหนังสือ หนังสือสำหรับเด็กมีมูลค่าสูงสุด เท่ากับ 27.21% รองลงมาคือหนังสือเรียนและวรรณกรรม ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 10% ประเภทวิชาการ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การบริหาร อยู่ที่ 4-10%

การประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีลงนามซื้อลิขสิทธิ์ระหว่างจีนและไทย โดยมีหนังสือชุด “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” ของสำนักพิมพ์ Educational Science Publishing House และ “แปดมหาอุปรากรทิเบต” ของสำนักพิมพ์ Xizang People’s Publishing House ได้เซ็นสัญญาลิขสิทธิ์การแปลเป็นภาษาไทยให้กับสำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊กอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นกำลังหนึ่งในการผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย และในช่วงบ่าย คณะผู้จัดงานได้ทำการประสานหน่วยงานผู้มีความสนใจในลิขสิทธิ์หนังสือระหว่างกันไว้ล่วงหน้า เพื่อจับคู่เจรจาแบบ “หนึ่งต่อหนึ่ง” รวมห้ารอบ สามสิบห้าคู่ เบื้องต้นประมาณการว่า มีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทั้งการซื้อขายลิขสิทธิ์และให้บริการด้านการพิมพ์ อาทิ “นิทานคลาสสิกสำหรับเด็ก” “พิธีการในประเทศจีน” “ไร่ชาคุณพ่ออยู่บนเขา” กว่า 110 รายการ


ช่วงค่ำของวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นำโดย นางสาวดวงพร สุทธิสมบูรณ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ และนายธีรภัทร เจริญสุข กรรมการ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากจีน และถือโอกาสนี้ในการพูดคุยกับนายอู๋อวิ๋นซีเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านลิขสิทธิ์ ตลอดจนโอกาสในการสานสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสำนักพิมพ์ไทยและจีนต่อไปในอนาคต

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc