งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ ‘ความท้าทายด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล: ผลกระทบต่อสำนักพิมพ์และคนในแวดวงการศึกษา’

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมกับ Indonesia Publisher Association ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘ความท้าทายด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล: ผลกระทบต่อสำนักพิมพ์และคนในแวดวงการศึกษา (Navigating Copyright Challenges in the Digital Age: Implications for Publishers and Educators)’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Edheroes Global Forum 2024 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:10-13:10 น. (เวลาไทย)

นางสาวดวงพร สุทธิสมบูรณ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการเสวนาร่วมกับวิทยากรอีกสองท่าน ได้แก่ Ms. Wedha Stratesti Yudha อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งอินโดนีเซีย และ Ms. GeumJoo Lin ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท CO.MINT Inc. บริษัทด้าน E-Book และเทคโนโลยีการศึกษาจากเกาหลี โดยมี Ms. Nathalie Indry เป็นผู้ดำเนินรายการ

เนื้อหาของการเสวนา ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความท้าทายและผลกระทบของกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศต่อผู้ผลิตสื่อดิจิทัล สมดุลระหว่างสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหาและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการศึกษา บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ การเตรียมตัวรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิตสื่อ ฯลฯ

สามารถรับชมการเสวนาได้ที่ https://global.edheroes.forum/

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc