PUBAT เปิดตัว “Junior and Young Publishers and Booksellers”

วันที่ 6 ตุลาคม 2563   ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมเปิดตัว โครงการ “Junior and Young Publishers and Booksellers” ในงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 25 เพื่อสร้างผู้นำอุตสาหกรรมหนังสือรุ่นใหม่ ในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

รวมทั้งการ Disruption ที่เกิดขึ้นในวงการหนังสือ อีกทั้งยังจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยภายในงานจัดกิจกรรม “รุ่นเก๋า – รุ่นเก๋ เฮ้ หนังสือ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหนังสือของผู้คร่ำหวอดในวงการหนังสือในยุคก่อนเปลี่ยนผ่าน และสมาชิกรุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อในยุคเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะมาร่วมแชร์วิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อม พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมหนังสือของประเทศ ของสำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยผู้เข้าร่วม Junior and Young Publisher and Bookseller (JYP) จะได้รับการอบรม ให้ความรู้การทำธุรกิจหนังสือรูปแบบใหม่ ๆ ในโลกการปรับตัวยุคดิจิทัล โดย JYP จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในการนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม และ ให้กับเพื่อน ๆ สมาชิก หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรม และผู้อ่านต่อไปในอนาคต ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี