รายชื่อสมาชิกใหม่ 2566

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท สยามจุลมณฑล จำกัด
2สามัญบริษัท คลังปัญญา จำกัด
3สามัญบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
4สามัญบริษัท จงสว่าง จำกัด
5สามัญมอคค่าบุ๊กส์
6สามัญบริษัท คิวบ์ ดิจิทัล คอนเทนส์ จำกัด
7สามัญบริษัท สกาแล็บ จำกัด
8สมทบบุ๊คไอ

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญอ่าน๑๐๑ สำนักพิมพ์
2สามัญบริษัท ยูทู บิสสิเนส จำกัด
3สมทบบริษัท บีจีเอ พลัส จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท 13357 จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท ไอย์รา พับลิชชิ่ง จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สมทบบริษัท เอ็นท์ โน กีค จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดไฉ่หง โนเวล
2สามัญบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
3สามัญมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 8 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท เบลสซิ่งบุ๊คส์ จำกัด
2สามัญบริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด
3สามัญบริษัท การ์เดียน แองเจิล เอไอ จำกัด
4สามัญชิลลี่ บุ๊ค สโตร์
5สามัญบริษัท เฟิร์สเลิฟ โปร จำกัด
6สามัญบริษัท มายด์ แอนด์ ธอท จำกัด
7สมทบบริษัท เดอะ สตรองโฮลด์ จำกัด
8สมทบห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี ฟอรินเทรด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท โย่วฝู พับบลิค เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2สมทบห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน เอ็ดดูเคชั่น
3สมทบบริษัท เวลดีไซน์เกม จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2สามัญ (ร้านหนังสือ)บริษัท เดอะเซฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 6 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนสามัญ ลาดิดและมูนสเคป
2สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด เลย์อิตเอาต์
3สามัญสำนักพิมพ์ ไอดรอแอนด์ทราเวล
4สามัญบริษัท โซฟันชีท จำกัด
5สามัญบริษัท เน็กซ์ บียอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
6สมทบบริษัท สยาม เคาเซิลลิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท ไลบรารี่ เฮ้าส์ จำกัด
2สามัญบริษัท สำนักพิมพ์วาลิ จำกัด
3สามัญสำนักพิมพ์ดราก้อนวอร์
4สมทบบริษัท อาซาว่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc