รายชื่อสมาชิกใหม่ 2567

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2567
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 8 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท เคพี คอมมิค สตูดิโอ จำกัด
2สามัญจิณห์นิภา ติวเตอร์
3สามัญบริษัท สำนักพิมพ์์ปลาคาร์ป จำกัด
4สามัญบริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
5สามัญ (ร้านหนังสือ)ร้านเจริญภัณฑ์
6สามัญพิพิธภัณฑ์การ์ตูนมูนมังงะ
7สมทบบริษัท สมาร์ท อินฟินิตี้ จำกัด
8สมทบบริษัท ไวซ์ บ๊อกซ์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท สวีท ซัมเมอร์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2567
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญสำนักพิมพ์สีน้ำ
2สามัญบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)
3สามัญสำนักพิมพ์หนังสือนวดไทย

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2567
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท จีสเทิร์นที จำกัด
2สามัญบริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc