โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน ประจำปี 2022

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน ประจำปี 2022

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน ประจำปี 2022 (2022 Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation: GPT) โดยเปิดรับสองช่วงเวลา
ช่วงเวลาที่หนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 และช่วงเวลาที่สองตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565

สำนักพิมพ์ที่สนใจตีพิมพ์ผลงานของนักเขียนชาวไต้หวันภายในระยะเวลา 2 ปีนี้ มีสิทธ์รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการแปลและค่าตีพิมพ์สูงถึง 600,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 690,000 บาท) โดยผลงานนั้นไม่จำกัดหมวดหมู่และรูปแบบ

สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://booksfromtaiwan.tw/grant.php

รายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดการสมัครร่วมโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน

ขั้นตอนการสมัครบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ผู้ให้ทุน

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc