JYP ปันชมเปิดบ้าน พี่ “อัมรินทร์”

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ “Junior and Young Publishers and Booksellers” หรือ JYP ให้กับอุตสาหกรรมหนังสือ โดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรม “รุ่นเก๋า รุ่นเก๋ เฮ้…หนังสือ” ทำให้เกิดการปันแชร์แนวคิด ประสบการณ์ทั้งจากอดีตนายกสมาคมฯ

ข้อมูลประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ไฟล์เอกสาร 1. สไลด์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 25632. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25633. การเดินทางของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก.ค. 62 – ส.ค. 63 (รายงานฉบับย่อ)4. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (รายงานฉบับเต็ม) ไฟล์วิดิโอ 5. วิดิโอ การเดินทางของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก.ค. 62 – ส.ค. 63 6. วิดิโอ ทิศทางในอนาคตของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และวงการหนังสือ 7. วิดิโอ บรรยายพิเศษ เรื่อง การอ่านกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจ โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 8. วิดิโอ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภาพบรรยากาศ

1 2 11