PUBAT ร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์ โครงการกับ Thai PBS Learning Shelf

วันที่  25  กันยายน  2563  เวลา  13.30 – 15.30  น. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) นำทีมกรรมการ คุณสุรนิตย์ ชุมสาย ณ อยุธยา , อัครพล วัฒนสิน และ คุณปิยะพงษ์ ศิริสุทธานันท์ เข้าหารือ กับ คุณมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร Thai PBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในการร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์ โครงการกับ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2563 โดยร่วมมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2563 ให้กับโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่น ประจำปี 2563 และ ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในแอพลิเคชั่น “Noกองดอง” ในการพัฒนาเพื่อใช้ร่วมกับห้องสมุดใน […]

เปิดโครงการ “หรีดหนังสือ” ทางเลือกใหม่ส่งความอาลัย ให้ปัญญา

กระทรวงวัฒนธรรมจับมือสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเปิดโครงการ “หรีดหนังสือ” ทางเลือกใหม่ส่งความอาลัย ให้ปัญญาจุดกระแส ๒ สร้าง ๑ ลด สร้างกุศล สร้างปัญญา ลดปริมาณขยะ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิด “โครงการหรีดหนังสือ หรีดอาลัย…ให้ปัญญา” ซึ่งริเริ่มโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทย จากข้อมูลของ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ที่ได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเรื่องพวงหรีดที่เป็นสัญญลักษณ์ในการส่งความอาลัยและความเคารพไปยังผู้วายชนม์และครอบครัว ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมนิยม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีหรีดทางเลือกประเภทต่าง ๆ เช่น พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดผ้าห่ม หรีดพัดลม หรีดจักรยาน เป็นต้น แต่พวงหรีดดอกไม้ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับแรกมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็สร้างปริมาณขยะเป็นจำนวนมหาศาลให้ต้องจัดการ จากการศึกษาและประเมินในเบื้องต้น เฉพาะวัดในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมด ๔๕๖ วัด (ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) หากมีการสวดศพทุกคืน เฉลี่ยคืนละ ๒ ศาลา มีพวงหรีดศาลาละ ๒ พวง ใน ๑ วัน จะมีขยะจากพวงหรีด ๙๑๒ พวง ๑ เดือน จะมีขยะจากพวงหรีด ๒๗,๓๖๐ พวง […]

๑ อ่าน ล้านตื่น

ปัญหาของการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ด้อยโอกาส คือการขาดแคลนเครื่องมือ “หนังสือ” ถือเป็นหัวใจสำคัญ เป็นสื่อการอ่านที่ราคาถูก ใช้งานง่าย แม้กระนั้นในพื้นที่ด้อยโอกาสก็ยังไม่สามารถจัดหาด้วยตนเองได้ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า  “หนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยและตรงใจผู้อ่าน” จะส่งผลต่อการอ่านอย่างมีคุณภาพ  แต่หนังสือที่มาถึงพื้นที่ด้อยโอกาสส่วนใหญ่ มักได้มาจากการรับบริจาคหนังสือ   จากสถิติของหน่วยงานที่ได้รับบริจาคหนังสือพบว่า กว่า ๗๐ % เป็นหนังสือที่ไม่มีคุณภาพ ล้าสมัย ต้องคัดทิ้ง   ไม่สามารถนำมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านกระดาษถนอมสายตากรีนรี๊ด SCG Paper    สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงรวมกันเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ด้วยการรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติในการบริจาคหนังสือในชื่อ “โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น”  ด้วยแนวคิดสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ขาดแคลน ได้มี โอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับช่วงวัย  และตรงใจ อยากอ่าน  อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น จึงได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ให้สังคมและภาครัฐได้ตระหนักรู้ และขยายผลไปสู่การพิจารณางบประมาณจัดซื้อหนังสือดังนี้ ๑. โครงการหนังสือตรงใจ ในการที่จะทำให้สังคมเข้าใจถึงผลของบริจาคหนังสือที่ดีมีคุณภาพว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการอ่านของคนในพื้นที่นั้น ๆ ได้ โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น จึงจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ตัวอย่างเพื่อดำเนินการตามแนวคิดที่ตรวจวัดประเมินผลได้ อันจะนำไปสู่การเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ในการส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือใหม่ มีคุณภาพ […]

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc