Congratulation to KUALA LUMPUR

Congratulation to KUALA LUMPUR

  • Post author:

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2563 จาก UNESCO โดยจะเริ่มในวันที่ 23 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นวันหนังสือและวันลิขสิทธิ์โลก ไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2564

เมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital เป็นตำแหน่งที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO คัดเลือกให้แก่เมืองต่างๆ ในแต่ละปี จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการศึกษาของประชาชนในเมืองนั้นๆ โดยพิจารณาจากแผนกิจกรรมที่จะจัดตลอดปี กรุงเทพมหานครได้เป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อปี 2556

Congratulations to Kuala Lumpur, UNESCO’s World Book Capital 2020! We wish you all the best throughout the year. Let’s read together!