ขอเชิญร่วมสนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

1 อ่าน

?‍♀️ ขอเชิญร่วมสนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
ภายใต้ “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับช่วงวัย
และตรงใจ อยากอ่าน

อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

? ร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/one-reader-book-donation/

  • การบริจาคผ่านเทใจเป็นอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ทำให้เสียภาษีน้อยลงได้ เงินบริจาคใช้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

? ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ติดต่อประสานงาน 02-954-9560
อีเมล millionreaders@pubat.or.th
FB : https://www.facebook.com/1-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-1053895378010139

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc