เอกสารที่ต้องเตรียม

คณะกรรมการเลือกตั้งได้สรุปประเด็นคำถาม

1. หนังสือมอบอำนาจ หัวหนังสือ ต้องเป็นกระดาษจดหมาย หัวจดหมายสี่สีหรือนำหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาไปถ่ายเอกสารได้
– จะใช้กระดาษบริษัท หรือถ่ายเอกสาร ได้ทั้ง 2 กรณี

2. กรณีมาด้วยตนเอง ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ต้องส่งเอกสารล่วงหน้าหรือไม่
– ไม่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า แต่ต้องนำเอกสารมาครบในวันงาน
– ใบตอบรับส่งมาที่สมาคม ทาง e-mail หรือ ไปรษณีย์ ได้ครับ

3. กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง
– ส่งเอกสารตอบรับและหลักฐานอื่นๆประกอบการมอบอำนาจให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่เคยแจ้งให้สมาชิกทราบ

4. หากส่งเอกสารตัวจริงไปที่คุณธนะชัยแล้ว ทำไมยังต้องนำสำเนาไปในวันงานด้วย
– เพื่อเพื่อนสมาชิกบางคนแจ้งว่าส่งแล้ว แต่ทางผมอาจจะไม่ได้รับ. จะได้ตรวจสอบกันได้ครับ

5. เรื่องการมอบอำนาจ เนื่องจากผู้บริหารเซ็นไม่ทันวันที่ 31 พ.ค. ยังสามารถมีสิทธิเลือกตั้งมั้ยคะ
– ทางกรรมการเลือกตั้ง จะพิจารณาเป็นกรณีครับ แต่ขอความร่วมมือส่งออกสารมาล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบ