รายชื่อสมาชิก

ลำดับประเภท
สมาชิก
รายชื่อสมาชิกชื่อจดทะเบียน (ภาษาไทย)ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ในเครือ
1สามัญ113บริษัท 113 จำกัดบริษัท 113 จำกัด
2สามัญ1168บริษัท 1168 จำกัด
3สามัญ10 มิลลิเมตรสำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร
4สามัญ23 บุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน)ร้าน 23 บุ๊คเซ็นเตอร์
5สามัญ55 บุ๊คสตอล (ร้าน)55 บุ๊คสตอล
6สามัญกนกบรรณสารองค์การ กนกบรรณสาร
7สามัญกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
8สามัญกรู๊ฟ พับลิชชิ่งบริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด
9สามัญกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (สำนักงาน)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10สามัญกะทิ กะลาบริษัท กะทิกะลา จำกัดกะทิ กะลา จำกัด
11สามัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.)
12สามัญการแพทย์แผนไทยพัฒนา (มูลนิธิ)มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
13สามัญก้าวกระโดดบริษัท ก้าวกระโดด จำกัดอักขระบันเทิง, Sofa Publishing, Sofa Comics
14สามัญก้าวใหม่บริษัท ก้าวใหม่ จำกัด (นิติธรรม)
15สามัญกำมะหยี่บริษัท สำนักพิมพ์กำมะหยี่ จำกัด
16สามัญกิฟท์ บุ๊ค พับลิชชิ่งบริษัท กิฟท์ บุ๊ค พับลิชชิ่ง จำกัด
17สามัญกุลภัทร์ บุ๊คส์บริษัท กุลภัทร์ บุ๊คส์ จำกัด
18สามัญเกมส์ แอนด์ ทอยส์เกมส์ แอนด์ ทอยส์เกมส์ แอนด์ ทอยส์
19สามัญเกี้ยว-เกล้าบริษัท เกี้ยว-เกล้า จำกัดแมวหูหนา
20สามัญแก้วกานต์สำนักพิมพ์แก้วกานต์ไพรด์
21สามัญโกมลคีมทอง (มูลนิธิ)มูลนิธิโกมลคีมทอง
22สามัญโกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนลบริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
23สามัญโกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิสบริษัท โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
24สามัญไก่3ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ไก่3
25สามัญข้าวฟ่างบริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัดบริษัท สำนักพิมพ์ไดโนคิดส์ จำกัด
26สามัญคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) (สำนักงาน)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.)
27สามัญคมบางห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์คมบาง
28สามัญครอบครัวและสำนักพิมพ์ธรรมดาสำนักพิมพ์ครอบครัวและสำนักพิมพ์ธรรมดา
29สามัญครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด
30สามัญคลังวิทยาบูรพาสำนักพิมพ์คลังวิทยาบูรพา
31สามัญคลาสแอคท์บริษัท สำนักพิมพ์ คลาสแอคท์ จำกัดสำนักพิมพ์เจคลาส
32สามัญคอมม่าบริษัท สำนักพิมพ์คอมม่า จำกัด
33สามัญคอร์ปอเรชั่นโฟร์ดีบริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัดอาร์ตโฟร์ดี
34สามัญคัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์)บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด
35สามัญ
(ร้านหนังสือ)
คัดสรรดอทคอมบริษัท คัดสรรดอทคอม จำกัด
36สามัญคาโดคาวะ อมรินทร์บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด
37สามัญคาร์เปเดียมเมอร์บริษัท คาร์เปเดียมเมอร์ จำกัด
38สามัญคำสมัยบริษัท คำสมัย จำกัดสำนักพิมพ์สามัญชน
39สามัญคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัดคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
40สามัญคิวบ์ ฟิฟตี้โฟร์บริษัท คิวบ์ ฟิฟตี้โฟร์ จำกัดลูกบาศก์ห้าสิบสี่
41สามัญคุ้มอักษรไทย (ร้าน)ร้านคุ้มอักษรไทย
42สามัญเคล็ดไทยบริษัท เคล็ดไทย จำกัดบริษัท เคล็ดไทย จำกัด
43สามัญโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มูลนิธิ)มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ดรีม แคทเชอร์
44สามัญโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
45สามัญโค-โลคัลบริษัท โค-โลคัล จำกัดสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
46สามัญฅอหนังสือ (ร้าน)ร้านฅอหนังสือ
47สามัญโฆษิต (ร้าน)ร้านโฆษิต
48สามัญจิตจักรวาลห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์จิตจักรวาล
49สามัญจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์)ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
50สามัญจิตรา ก่อนันทเกียรติสำนักพิมพ์จิตรา ก่อนันทเกียรติ
51สามัญจีนสยามบริษัท สำนักพิมพ์จีนสยาม จำกัด
52สามัญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53สามัญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ)ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54สามัญเจ ลิเทอเรเจอร์บริษัท เจ ลิเทอเรเจอร์ จำกัดสนพ.เจลิท
55สามัญเจ. เดอะวันบริษัท เจ. เดอะวัน จำกัด
56สามัญแจ่มใส พับลิชชิ่งบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
57สามัญชนนิยมบริษัท ชนนิยม จำกัดสำนักพิมพ์แม่คำผาง,สำนักพิมพ์มิ่งมิตร,สำนักพิมพ์ไม้ขีดไฟ,
สำนักพิมพ์บุพนิมิตร,สำนักพิมพ์ปรีชญา/สำนักพิมพ์ชุมศิลปธรรมดา,ทางอีสาน
58สามัญชมรมคณิตศาสตร์ชมรมคณิตศาสตร์
59สามัญชมรมเด็ก (ร้าน)ชมรมเด็ก
60สามัญชัชพลบุ๊คส์บริษัท ชัชพลบุ๊คส์ จำกัด
61สามัญชาญชัย บุ๊คสโตร์ (ร้าน)ร้านชาญชัย บุ๊คสโตร์
62สามัญชายด์เทคเอ็ดดูเคชั่นบริษัท ชายด์เทคเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
63สามัญชี้ดาบชี้ดาบ
64สามัญชุมหับห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมหับสำนักพิมพ์จินด์
65สามัญโชคชัยเทเวศร์สำนักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์
66สามัญไชน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ไชน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์
67สามัญซัคเซส มีเดียบริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
68สามัญซันชายน์ บุ๊คบริษัท ซันชายน์ บุ๊ค จำกัดบุรพัฒน์ คอมิคส์ / แอ็คชั่นเฟรม
69สามัญซันโซนิคเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัท ซันโซนิคเอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด
70สามัญซิลค์เวอร์มห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์มมูลนิธิสำนักพิมพ์แม่น้ำโขง
71สามัญซิสเตอร์พริ้นท์แอนด์มีเดีย (สนพ.สะพาน)ห้างหุ้นส่วนสามัญซิสเตอร์พริ้นท์แอนด์มีเดีย (สนพ.สะพาน)GaragayHoroscopes, สนพ.สะพาน
72สามัญซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์สำนักพิมพ์ ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์Talent Thrive
73สามัญซีพี ออลล์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สนพ.บุ๊คสไมล์
74สามัญซีเอ็ดยูเคชั่นบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
75สามัญซุปเปอร์โพซิชั่นบริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จำกัดซุปเปอร์โพซิชั่น,บิงโก
76สามัญเซจ กรุ๊ปบริษัท เซจ กรุ๊ป จำกัดสนพ.จิ๊กซอว์, สนพ.วิตตี้กรุ๊ป
77สามัญเซนชู พับลิชชิ่งบริษัท เซนชู พับลิชชิ่ง จำกัด
78สามัญเซ้นส์บุ๊คพับลิชชิงสำนักพิมพ์ เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิง
79สามัญแซ็ด โปรดักชั่น สตูดิโอ (สนพ.ทับหนังสือ)ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซ็ด โปรดักชั่น สตูดิโอ (สำนักพิมพ์ทับหนังสือ)
80สามัญแซลมอน เฮ้าส์บริษัท แซลมอน เฮ้าส์ จำกัด
81สามัญไซเบอร์ดิก เทคโนโลยีบริษัท ไซเบอร์ดิก เทคโนโลยี จำกัด
82สามัญเฌ.เดียมองบริษัท เฌ.เดียมอง จำกัด
83สามัญณัฐกานต์ (ร้าน)ร้านหนังสือณัฐกานต์
84สามัญดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์)บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัดบริษัท ดรีม เอกซ์เพลส (เดกซ์) จำกัด
85สามัญดวงกมล (2520)บริษัท สำนักพิมพ์ดวงกมล (2520) จำกัด
86สามัญดวงกมล บุ๊คส์ ดิสทริบิวเตอร์บริษัท ดวงกมล บุ๊คส์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด.
87สามัญดวงกมล พับลิชชิ่งบริษัท ดวงกมล พับลิชชิ่ง จำกัด
88สามัญดวงกมลสมัยบริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดสำนักพิมพ์ผีเสื้อ, บริษัท อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
89สามัญด็อกคิวเมชั่นห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกคิวเมชั่น
90สามัญด็อกเตอร์มิ้นท์บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด
91สามัญดอกหญ้าวิชาการบริษัท สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จำกัดบริษัท ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
92สามัญดับบลิวเค แป้งปั้นดับบลิวเค แป้งปั้น
93สามัญดาวประกาศิตบริษัท ดาวประกาศิต จำกัดสำนักพิมพ์แพนสยาม/พี เอส พี
94สามัญดำรงค์ พิณคุณบริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด
95สามัญดิ๊กอิทอัพบริษัท ดิ๊กอิทอัพ จำกัดบริษัท คิดดีเซีย
96สามัญดิสทรี่-ไทยบริษัท ดิสทรี่-ไทย จำกัด
97สามัญดี ไอ ดี อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัท ดี ไอ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
98สามัญ
(ร้านหนังสือ)
ดีดี บุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัท ดีดี บุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
99สามัญดีบุ๊คส์ (สนพ.ดวงตะวัน)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบุ๊คส์ (สำนักพิมพ์ดวงตะวัน)สำนักพิมพ์คำต่อคำ, สำนักพิมพ์ที่รัก
100สามัญเด็ก (มูลนิธิ)มูลนิธิเด็ก
101สามัญเดกซ์เพรสบริษัท เดกซ์เพรส จำกัดสำนักพิมพ์เดกซ์เพรส
102สามัญเดย์ โพเอทส์บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัดa book
103สามัญเดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์บริษัท เดอะบุ๊คส์เลิฟเวอร์ จำกัดสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
104สามัญเดอะ สมิธ โปรเจคบริษัท เดอะ สมิธ โปรเจค จำกัด
105สามัญเดอะบุคส์บริษัท สำนักพิมพ์เดอะบุคส์ จำกัด
106สามัญเดอะรีดดิ้งรูมบริษัท เดอะรีดดิ้งรูม จำกัด (สำนักพิมพ์นาบู)บริษัท เดอะรีดดิ้งรูม จำกัด
107สามัญไดฟุกุบริษัท ไดฟูกุ ครีเอเตอร์ จำกัดบุ๊ค ไทม์
108สามัญต้นฉบับบริษัท สำนักพิมพ์ต้นฉบับ จำกัด
109สามัญต้นมะนาว พับลิชชิ่งบริษัท ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง จำกัด
110สามัญตลาดนัดหนังสือดวงกมลบริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จำกัดบริษัท บ้านหนังสือ, บริษัท บ้านขายส่งหนังสือ(แห่งประเทศไทย), บริษัท ดวงกมลไฮเทค, เมืองหนังสือ-ดวงกมล
111สามัญตะวันส่องบริษัท ตะวันส่อง จำกัดบริษัท คอมฟอร์ม จำกัด
112สามัญไต้ฝุ่น สตูดิโอไต้ฝุ่น สตูดิโอสำนักหนังสือไต้ฝุ่น, สำนักพิมพ์ ซันเดย์ อาฟเตอร์นูน
113สามัญไตรภูมิ (ร้าน)ร้านหนังสือเก่าไตรภูมิ
114สามัญทวีสาส์น (ร้าน)ร้านทวีสาส์น
115สามัญท้อปบริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด
116สามัญทัช พับลิเคชั่นส์บริษัท ทัช พับลิเคชั่นส จำกัดสำนักพิมพ์ Baby Book, สำนักพิมพ์ Doubleday, สำนักพิมพ์ Touch
117สามัญทิงค์เน็ตบริษัท ทิงค์เน็ต จำกัดทิงค์เน็ต จำกัด
118สามัญทิบไทยอินเตอร์บุ๊คบริษัท ทิบไทยอินเตอร์บุ๊ค จำกัด
119สามัญที.จี.อาร์.อี. (ศูนย์หนังสือ)ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.
120สามัญทีบีเค มีเดีย พับลิชชิ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีบีเค มีเดีย พับลิชชิ่งทีบีเค มีเดียพับลิชชิ่ง
121สามัญทู บี เลิฟบริษัท สำนักพิมพ์ ทู บี เลิฟ จำกัดสำนักพิมพ์ทูบีเลิฟ
122สามัญทูเดย์บุ๊คส์แอนด์ดีไซน์บริษัท ทูเดย์บุ๊คส์แอนด์ดีไซน์ จำกัดสำนักพิมพ์ทูเดย์
123สามัญทูมอร์โรว์ คอมมิคส์บริษัท ทูมอร์โรว์ คอมมิคส์ จำกัด
124สามัญไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด
125สามัญไทยคูน-แบรนด์เอจบริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
126สามัญไทยเดย์ ด็อท คอมบริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัดสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
127สามัญไทยฟอร์ม สตูดิโอห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยฟอร์ม สตูดิโอ
128สามัญไทยวัฒนาพานิชบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัดบริษัท พีดูเอ็ด จำกัด
129สามัญไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์บริษัท ไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์ จำกัด
130สามัญไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด
131สามัญธนะกุล เอ็นเตอร์ไพร์สบริษัท ธนะกุล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
132สามัญธรรมนิติเพรสบริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัดบริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
133สามัญธรรมสภา บันลือธรรมบริษัท ธรรมสภา บันลือธรรม จำกัด
134สามัญธารปัญญาบริษัท ธารปัญญา จำกัด
135สามัญธารอักษรสำนักพิมพ์ธารอักษร
136สามัญธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด
137สามัญนวนิตาบริษัท นวนิตา จำกัด
138สามัญนันท์-นาถบริษัท ศูนย์หนังสือนันท์-นาถ จำกัด
139สามัญนาครสำนักพิมพ์นาคร โดยโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิตสำนักพิม์นาคร
140สามัญนาคา อินเตอร์มีเดียบริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด
141สามัญนานมี,ทองเกษมบริษัท นานมี จำกัด,สำนักพิมพ์ทองเกษมร้านหนังสือจีนนานมี, สำนักพิมพ์ทองเกษม
142สามัญนานมีบุ๊คส์บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
143สามัญนิดา พับลิชชิ่งบริษัท นิดาพับลิชชิ่ง จำกัด
144สามัญนิพนธ์ (บจก.)บริษัท นิพนธ์ จำกัดbooks@53
145สามัญนิพนธ์ (สนพ.)สำนักพิมพ์นิพนธ์
146สามัญนิวเวิร์ล อิงลิช ไลบรารี่บริษัท นิวเวิร์ล อิงลิช ไลบรารี่ จำกัดบริษัท นิวเวิร์ล อิงลิช ไลบรารี่ จำกัด
147สามัญนีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์บริษัท นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัดนีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์ , นีโอคิดส์, ทางเลือก
148สามัญเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
149สามัญโนรา (ร้าน)ร้านหนังสือเก่าโนรา
150สามัญบงกช พับลิชชิ่งบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด
151สามัญบทจรห้างหุ้นส่วนจำกัด บทจรสำนักพิมพ์บทจร
152สามัญบรรณกิจ 1991บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด
153สามัญบรรณาคารห้างหุ้นส่วนจำกัดบรรณาคาร
154สามัญบรรลือสาส์นบริษัท บรรลือสาส์น จำกัดบริษัท บันลือบุ๊คส์ จำกัด , บริษัท บันลือ พัลิเคชั่น จำกัด
155สามัญบริดจ์ คอมมิวนิเคชั่นบริษัท บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
156สามัญบัณฑิตแนะแนวบริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด
157สามัญบันลือบุ๊คส์บริษัท บันลือบุ๊คส์ จำกัดบริษัท บรรลือสาส์น จำกัด, บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
158สามัญบางกอก โพสต์บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
159สามัญบ้านฉลาดรู้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฉลาดรู้
160สามัญบ้านมงคลสำนักพิมพ์บ้านมงคลสำนักพิมพ์วิชญา, สำนักพิมพ์ปอย
161สามัญบ้านหนังสือสำนักพิมพ์บ้านหนังสือ
162สามัญบี มีเดีย กรุ๊ปบริษัท บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบีมีเดีย
163สามัญบี.เอ็ม.บุ๊คส์ (ร้าน)ร้านบี.เอ็ม.บุ๊คส์
164สามัญบีทูเอสบริษัท บีทูเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
165สามัญบียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดียบริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัดสำนักพิมพ์บุ๊กส์วิน
166สามัญบียอนด์มังงะบริษัท บียอนด์มังงะ จำกัด
167สามัญบีเวล พับลิชชิ่งบริษัท บีเวล พับลิชชิ่ง จำกัด
168สามัญบุ๊ค (ร้าน)ร้านบุ๊ค
169สามัญบุ๊ค ไทม์บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัดไดฟุกุ ครีเอเตอร์
170สามัญบุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน)ร้านบุ๊คเซ็นเตอร์
171สามัญบุ๊คเน็ทบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัดบริษัท อาป้า พับลิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
172สามัญบุ๊คส์ ทู ยูห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์บุ๊คส์ ทู ยูสำนักพิมพ์เดียร์เดียร์, ฐานบัณฑิต, สนพ.อมยิ้ม
173สามัญบุ๊คสเคปบริษัท บุ๊คสเคป จำกัด
174สามัญบุ๊คสโตนห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คสโตน
175สามัญบุ๊คส์ทาวน์ (ร้าน)ร้านบุ๊คสทาวน์
176สามัญบุ๊คส์เมคเกอร์บริษัท บุ๊คส์เมคเกอร์ จำกัดสำนักพิมพ์บุ๊คส์เมคเกอร์
177สามัญบูรพาสาส์น (1991)บริษัท บูรพาสาส์น (1991) จำกัดสำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, ร้านนครสาส์น
178สามัญเบเกอรี่บุ๊คห้างหุ้นส่วนสามัญ เบเกอรี่บุ๊ค
179สามัญเบ็นพับลิชชิงบริษัท เบ็นพับลิชชิง จำกัดบริษัท เบ็นภาษาและศิลปะ จำกัด
180สามัญเบรนฟู้ดบริษัท เบรนฟู้ด จำกัด
181สามัญแบร์ พับลิชชิ่งบริษัท แบร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
182สามัญไบรทคิดส์บริษัท ไบรทคิดส์ จำกัดLighthouse Publishing
183สามัญประพันธ์สาส์นบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัดบริษัท อิลีท ครีเอทีฟ จำกัด
184สามัญประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (มูลนิธิ)มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
185สามัญปราณ พับลิชชิ่งบริษัท ปราณ พับลิชชิ่ง จำกัด
186สามัญปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัดGREAT IDEA, สนพ.ปัญญาชน
187สามัญปาเจราบริษัท สำนักพิมพ์ปาเจรา จำกัด
188สามัญป้าวิมล (ร้าน)ร้านหนังสือเก่าป้าวิมล
189สามัญเปนไท พับลิชชิ่ง (สนพ.Way of Book)บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัดสำนักพิมพ์ Way of Book,สำนักพิมพ์ Slow Book
190สามัญแปลน ฟอร์ คิดส์บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัดแฮปปี้คิดส์, แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง
191สามัญแปลน รีดเดอร์สบริษัท แปลน รีดเดอร์ส จำกัด
192สามัญแปลน สาราบริษัท แปลน สารา จำกัด
193สามัญแปลนปริทัศน์บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด
194สามัญโป๊ยเซียนสำนักพิมพ์โป๊ยเซียนสำนักพิมพ์โป๊ยเซียน
195สามัญโปรวิชั่นบริษัท โปรวิชั่น จำกัดสำนักพิมพ์ดีพลัส
196สามัญโปร-วิชั่นเอนเตอร์เทนเมนท์บริษัท โปร-วิชั่นเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
197สามัญผดุงศึกษาบูรพา (ร้าน)ร้านผดุงศึกษาบูรพา
198สามัญแผ่นดินธรรม (มูลนิธิ)มูลนิธิแผ่นดินธรรม
199สามัญพ.ศ. พัฒนาบริษัท สำนักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จำกัดสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
200สามัญพระคริสตธรรมไทย (สมาคม)สมาคมพระคริสตธรรมไทยสมาคมพระคริสตธรรมไทย
201สามัญพรานนกวิทยาสำนักพิมพ์พรานนกวิทยา
202สามัญพราว โพเอทบริษัท พราว โพเอท จำกัดสำนักพิมพ์ พราว
203สามัญพลอยจันทร์สำนักพิมพ์พลอยจันทร์พลอยจันทร์, ชูการ์เรน
204สามัญพลีสเฮลท์ โซลูชั่นห้างหุ้นส่วนจำกัด พลีสเฮลท์ โซลูชั่นหจก. พลีสเฮลท์ โซลูชั่น
205สามัญพะโล้ สำนักพิมพ์พะโล้ สำนักพิมพ์
206สามัญพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
207สามัญพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนลบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
208สามัญพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สำนักงาน)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
209สามัญพารากอน เอเชียบริษัท พารากอน เอเชีย จำกัด
210สามัญพาส เอ็ดดูเคชั่นบริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัดพาส แอท คิดส์, พาส แอท ทีน, พาส ทู เลิร์น
211สามัญพี.วาทิน พับลิเคชั่นบริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัดบริษัท พี.วาทิน พรินติ้ง จำกัด
212สามัญพีทีเค สตูดิโอบริษัท พีทีเค สตูดิโอ จำกัดสำนักพิมพ์เป็ดเต่าควาย, หัวแตงโม
213สามัญพุทธธรรม (มูลนิธิ)มูลนิธิพุทธธรรม
214สามัญพุทธลีลา (ร่วมสมัย)บริษัท พุทธลีลา (ร่วมสมัย) จำกัด
215สามัญพูนิก้าบริษัท พูนิก้า จำกัด
216สามัญเพชรประกายบริษัท เพชรประกาย จำกัดสำนักพิมพ์เพชรประกาย, To Share, O Love CU, ซันชาย, คลื่นอักษรจูเนียร์, ตั้งไข่
217สามัญเพ็ญวัฒนา จัดจำหน่ายบริษัท เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่าย จำกัด
218สามัญเพ็ทแอนด์โฮมบริษัท สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จำกัด
219สามัญเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดหจก.เพื่อนคู่คิด
220สามัญเพรลูด มิวสิกบริษัท เพรลูด มิวสิก จำกัด
221สามัญ
(ร้านหนังสือ)
เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์บริษัท เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
222สามัญเพอลังอิ พับลิชชิ่งบริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
223สามัญเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย และการพัฒนา (มูลนิธิ)มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย และการพัฒนาโครงการจัดพิมพ์คบไฟในมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
224สามัญเพื่อผู้บริโภค (มูลนิธิ)มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
225สามัญโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดียบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัดบจก.บางกอกโพสต์ บาวเออร์ มีเดีย
226สามัญไพลินบุ๊คเน็ตบริษัท ไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด (มหาชน)
227สามัญฟรีมายด์ พับลิชชิ่งบริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
228สามัญฟาไฉสำนักพิมพ์ฟาไฉ
229สามัญฟาร์อีสต์พับลิเกชั่นบริษัท ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น จำกัดบริษัท มาร์แชลคาเวนดิช (ประเทศไทย) จำกัด
230สามัญฟิสิกส์เซ็นเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
231สามัญฟูลสต๊อป พับลิชชิ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูลสต๊อป พับลิชชิ่ง
232สามัญเฟิร์ส เพจ โปรบริษัท เฟิร์ส เพจ โปร จำกัด
233สามัญแฟมิลี่วีคเอนด์บริษัท แฟมิลี่วีคเอนด์ จำกัด
234สามัญโฟกัสสำนักพิมพ์โฟกัส
235สามัญภาดา เอ็ดดูเคชั่นบริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
236สามัญภารกิจสำนักพิมพ์ภารกิจ
237สามัญภาราดาบุ๊คห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค
238สามัญภาริณาสบริษัท ภาริณาส จำกัด
239สามัญภูตะวันสำนักพิมพ์ภูตะวันสำนักพิมพ์ภูตะวัน
240สามัญภูมิบัณฑิตสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
241สามัญมติชนบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) (สำนักงานใหญ่)บริษัท งานดี จำกัด,บริษัท ข่าวสด จำกัด
242สามัญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
243สามัญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
244สามัญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนพ.)สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
245สามัญมหาวิทยาลัยนเรศวรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
246สามัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สนพ.)สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
247สามัญมอร์แกน พับลิชชิ่งบริษัท มอร์แกน พับลิชชิ่ง จำกัด
248สามัญมะลิห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์มะลิ
249สามัญมังกี้บุ๊กส์บริษัท มังกี้บุ๊กส์ จำกัด
250สามัญมัลติซายเทคบริษัท มัลติซายแทค จำกัดมัลติ เอดูเคชั่น
251สามัญมาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัท มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดFar East Publications Ltd.
252สามัญมาลีรินทร์มาลีรินทร์
253สามัญ
(ร้านหนังสือ)
มิตรสาส์น (ร้าน)ร้านมิตรสาส์น
254สามัญมิวเซียมเพรสห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
255สามัญมิวส์สำนักพิมพ์มิวส์
256สามัญมีดีส์ คอนเทนท์บริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จำกัดMee-Ds, Mee-d Black, เทียนตี้
257สามัญ
(ร้านหนังสือ)
มีนาโกะ (ร้าน)ร้านบุคคลมีนาโกะ
258สามัญ
(ร้านหนังสือ)
เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน)บริษัท เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
259สามัญแมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
260สามัญแม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
261สามัญแมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซีบริษัท แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซีMCGRAW-HILL
262สามัญแม็คเอ็ดดูเคชั่นบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
263สามัญแมงมุม คัลเจอร์บริษัท แมงมุม คัลเจอร์ จำกัดแมงมุมบุ๊ก
264สามัญแม่จินดา (ร้าน)ร้านหนังสือแม่จินดา
265สามัญแม่บ้านบริษัท สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัดบริษัท แม่บ้าน จำกัด
266สามัญโมโน เจนเนอเรชั่นบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัดHer Publishing,Geekbook, Maxx Publishing, Horolife, Move Publishing
267สามัญไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่นบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
268สามัญไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝันห้างหุ้นส่วนจำกัดไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝันสำนักพิมพ์ไม้ยมก,สำนักพิมพ์เบสต์โฟร์คิดส์
269สามัญยิปซี กรุ๊ปบริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
270สามัญยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่งบริษัท ยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่ง จำกัด
271สามัญร.ศ.221 พับลิเคชั่นบริษัท ร.ศ.221 พับลิเคชั่น จำกัด
272สามัญรจนา (ร้าน)ร้านหนังสือเก่ารจนา
273สามัญร่มฟ้าสยามสำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม
274สามัญรวมสาส์น (1977)บริษัท รวมสาส์น (1977) จำกัด
275สามัญรักพิมพ์ พับลิชชิ่งบริษัท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จำกัด
276สามัญรังษีอินเตอร์เทรดบริษัท รังษีอินเตอร์เทรด จำกัด
277สามัญราชบัณฑิตยสภา (สำนักงาน)สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
278สามัญริเวอร์ บุ๊คส์บริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จำกัด
279สามัญรีไวว่าบริษัท รีไวว่า จำกัดสำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, simplify
280สามัญเรือนบุญสำนักพิมพ์เรือนบุญ
281สามัญโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดร.พนิตนาฏโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดร.พนิตนาฏ
282สามัญโรแมนติค พับลิชชิ่งบริษัท โรแมนติค พับลิชชิ่ง จำกัดโรแมนติค
283สามัญลมดีบริษัท ลมดี จำกัดบริษัท ลมดี จำกัด, สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์ม
284สามัญลองดูห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักพิมพ์ลองดู
285สามัญลายเส้น พับบลิชชิ่งบริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด
286สามัญลำปลายมาศ เจ. พลาซ่าบริษัท ลำปลายมาศ เจ. พลาซ่า จำกัดสนพ. เดอะ เล็ทเทอร์ (The Letter Publishing)
287สามัญลิปส์ พับลิชชิ่งบริษัท ลิปส์ พับลิชชิ่ง จำกัด
288สามัญลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด
289สามัญลีลาบุ๊คห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาบุ๊ค
290สามัญลีลาภาษาบริษัท ลีลาภาษา จำกัด
291สามัญลูกองุ่นบริษัท ลูกองุ่น จำกัดลูกองุ่น
292สามัญเลเจ้นด์ ลีกัล กรุ๊ปบริษัท เลเจ้นด์ ลีกัล กรุ๊ป จำกัดเลเจ้นด์ บุ๊คส์
293สามัญเลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ปบริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด
294สามัญเลี่ยงเชียงบริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัดบริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสตร์ จำกัด
295สามัญเลี้ยงลูกด้วยนม (คู้บ)บริษัท เลี้ยงลูกด้วยนม จำกัด (คู้บ)บริษัท คู้บบุ๊ก จำกัด
296สามัญโลกหนังสือบริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
297สามัญไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิเคชั่นห้างหุ้นส่วนจำกัดไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิเคชั่นหสม.แสนรัก พับลิชชิ่ง, หสม.เขียนฝัน, หจก.ไลฟ์ ออฟ เลิฟ บีคส์
298สามัญวงกลมบริษัท สำนักพิมพ์วงกลม จำกัดบริษัท สำนักพิมพ์วงกลม จำกัด
299สามัญวงวรรณบริษัท วงวรรณ จำกัดสำนักพิมพ์รหัสคดี, สำนักพิมพ์วงวรรณ
300สามัญวงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งบริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
301สามัญวรรคสรโปรโมชั่นบริษัท วรรคสรโปรโมชั่น จำกัด
302สามัญวรรณกวีสำนักพิมพ์วรรณกวี
303สามัญวรรณวิภาสำนักพิมพ์วรรณวิภา
304สามัญวอลแตร์บริษัท วอลแตร์ จำกัดcandide, บริษัท วอลแตร์ จำกัด, สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด, สำนักพิมพ์ก็องดิดส์บุ๊กส์
305สามัญวังอนุบาลบริษัท วังอนุบาล จำกัด
306สามัญวัฏฏะ คลาสสิฟายด์สบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัดบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
307สามัญวัฒนาพานิชบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัดประภาคาร พับลิชชิ่ง
308สามัญวันเดอร์วายสำนักพิมพ์วันเดอร์วาย
309สามัญวาดศิลป์บริษัท วาดศิลป์ จำกัด
310สามัญวาไรตี้ มีเดียบริษัท วาไรตี้ มีเดีย จำกัด
311สามัญวิกายาสำนักพิมพ์ วิกายา
312สามัญวิง มีเดียบริษัท วิง มีเดีย จำกัด
313สามัญวิญญูชนบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
314สามัญวิบูลย์กิจการพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวิบูลย์กิจการพิมพ์
315สามัญวิริยะธุรกิจบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัดสารคดี- เมืองโบราณ-นายรอบรู้-สีดา-ปลาตะเพียน
316สามัญวิศวกรน้อย (ร้าน)ร้านวิศวกรน้อย
317สามัญวิสดอมไวด์บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด
318สามัญวีเลิร์นบริษัท วีเลิร์น จำกัดสำนักพิมพ์วีเลิร์น,น้ำพุสำนักพิมพ์,สำนักพิมพ์ไดรฟ์
319สามัญเวลาสำนักพิมพ์เวลา
320สามัญเวิร์ด วอนเดอร์บริษัท สำนักพิมพ์เวิร์ด วอนเดอร์ จำกัดเวิร์ด วอนเดอร์
321สามัญเวิร์ดเพลย์ คอมมิวนิเคชั่นบริษัท เวิร์ดเพลย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
322สามัญไวท์โลตัสบริษัท ไวท์โลตัส จำกัดWhite Lotus co., ltd.
323สามัญศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย) (มูลนิธิ)มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย)
324สามัญศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
325สามัญศูนย์ส่งเสริม รักการอ่านห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์ส่งเสริม รักการอ่าน
326สามัญศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ)มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาสำนักพิมพ์เกษตรกรรมธรรมชาติ
327สามัญศูนย์สื่อมวลชนคณะพระมหาไถ่ศูนย์สื่อมวลชนคณะพระมหาไถ่สำนักพิมพ์คณะพระมหาไถ่
328สามัญสกายบุ๊กส์บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
329สามัญสคริปเตอร์บริษัท สคริปเตอร์ จำกัดสนพ.ไฟร์เวิกส์
330สามัญส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม)สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สำนักพิมพ์ส.ส.ท, สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
331สามัญสต็อคทูมอร์โรว์บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัดบริษัท ยูทูมอร์โรว์ จำกัด, บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด
332สามัญสตาร์พิคส์บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัดสำนักพิมพ์ LET’S COMIC
333สามัญสเตรนเจอส์ บุ๊คบริษัท สเตรนเจอส์ บุ๊ค จำกัดสเตรนเจอส์ บุ๊ค
334สามัญสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะมูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ
335สามัญสถาพรบุ๊คส์บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัดSugar Beat, พิมพ์คำ, นิวสตาร์, สถาพรบุ๊คส์
336สามัญสนุกอ่านบริษัท สนุกอ่าน จำกัด
337สามัญสมมติสำนักพิมพ์สมมติสำนักพิมพ์สมมติ
338สามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่งห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง
339สามัญสมาร์ทเฮดบริษัท สมาร์ทเฮด จำกัดสำนักพิมพ์สิปประภา-บ้านครูอุ๋ย
340สามัญสยามบรรณาคม (ร้าน)ร้านสยามบรรณาคม
341สามัญสยามแมป เซ็นเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแมป เซ็นเตอร์
342สามัญสยามอินเตอร์มัลติมีเดียบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
343สามัญสร้างสรรค์บุ๊คส์บริษัท สร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด
344สามัญสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
345สามัญสวนเงินมีมาบริษัท สวนเงินมีมา จำกัดสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
346สามัญสวัสดี ไอทีบริษัท สวัสดี ไอที จำกัด
347สามัญสันสกฤตบริษัท สันสกฤต จำกัด
348สามัญ
(ร้านหนังสือ)
สาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 (ร้าน)ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529
349สามัญสานอักษรบริษัท สานอักษร จำกัด
350สามัญสายคำ (ร้าน)ร้านหนังสือสายคำ
351สามัญสายใจห้างหุ้นส่วนจำกัดสายใจ
352สามัญสายใยแผ่นดิน (มูลนิธิ)มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
353สามัญสำนักพิมพ์ไดโนคิดส์บริษัท สำนักพิมพ์ไดโนคิดส์ จำกัด
354สามัญ
(ร้านหนังสือ)
สิทธา (ศูนย์หนังสือ)ศูนย์หนังสือสิทธา
355สามัญสีสัน คล้าวสีสัน คล้าวสีสัน คล้าว
356สามัญสื่อการศึกษานานาชาติบริษัท สื่อการศึกษานานาชาติ จำกัด
357สามัญสื่อรวิชญห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ สื่อรวิชญ
358สามัญสื่อวรรณกรรมบริษัท สื่อวรรณกรรม จำกัด
359สามัญสุขภาพไทย (มูลนิธิ)มูลนิธิสุขภาพไทย
360สามัญสุชิต หนังสือเก่า (ร้าน)ร้านสุชิต หนังสือเก่า
361สามัญสุวิมล (ร้าน)ร้านหนังสือเก่าสุวิมล
362สามัญ
(ร้านหนังสือ)
เส้งโห ภูเก็ตบริษัท เส้งโห ภูเก็ต จำกัดบจ. ที.พี.โอ.ภูเก็ตการ์ดโฟน
363สามัญเสริมวิทย์สำนักพิมพ์ เสริมวิทย์
364สามัญ
(ร้านหนังสือ)
เสาวลักษณ์ ศึกษาภัณฑ์ (ร้าน)ร้านเสาวลักษณ์ ศึกษาภัณฑ์
365สามัญแสงเจริญ (ร้าน)ร้านหนังสือแสงเจริญ
366สามัญแสงดาวบริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัดเบบี้แกงค์, โนเบิ่ลบุ๊คส์
367สามัญแสงแดดบริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัดบริษัท แสงแดด มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
368สามัญหนอนแก้วบริษัท หนอนแก้ว จำกัด
369สามัญหนังสือสายน้ำบริษัท หนังสือสายน้ำ จำกัด
370สามัญหนีกรุง คอนเน็คบริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัด
371สามัญหมอชาวบ้านบริษัท สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน จำกัด
372สามัญ
(ร้านหนังสือ)
หมื่นทิพบุ๊คร้านหมื่นทิพบุ๊คร้านหมื่นทิพบุ๊ค
373สามัญหรรษาสำนักพิมพ์หรรษาสนพ.หรรษา
374สามัญห้องเรียนบริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัดบริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
375สามัญห้องสมุดดอตคอมบริษัท ห้องสมุดดอตคอม จำกัดห้องสมุดดอตคอม
376สามัญห้องสมุดยายพันห้องสมุดยายพัน
377สามัญอทิตตา พับลิเคชั่นบริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด
378สามัญอนิเมท กรุ๊ปบริษัท อนิเมท กรุ๊ป จำกัดบริษัท อนิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
379สามัญอนิแม็กชอปอนิแม็กชอปANIMAG BOOK ,ANIMAG-COMICS, สำนักพิมพ์อนิแม็ก
380สามัญอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, แพรวสำนักพิมพ์, แพรวเยาวชน,
อมรินทร์ธรรมะ, อมรินทร์คอมมิคส์, อมรินทร์ Cuisine,
แพรวเพื่อนเด็ก, บ้านและสวน, อมรินทร์สุขภาพ, อมรินทร์How to,
อมรินทร์ท่องโลก, KIDS ฉลาด, Springbooks, Spell, นิตยสาร Room, นิตยสารแพรว
381สามัญอริยชนบริษัท อริยชน จำกัด
382สามัญออน อาร์ต ครีเอชั่นบริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัดนิตยสาร ASIAN TRACKE (THAILAND) CO.,LTD., สนพ.ออนอาร์ต
383สามัญออนเชลฟ์บริษัท ออนเชลฟ์ จำกัดสนพ.ขึ้นหิ้ง
384สามัญอ่อนนุช 20 (สตอรี่ส์ 20)บริษัท อ่อนนุช 20 จำกัด (สตอรี่ส์ 20)
385สามัญอักษร เนกซ์บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด
386สามัญอักษร อินสไปร์บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัดบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, อักษรสมาร์ท, ดรีม พับลิชชิ่ง, ปันรู้, บุ๊คพอยท์, วิสดอม, สตาร์
387สามัญอักษรเจริญทัศน์ อจท.บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัดบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
388สามัญอักษรวัฒนาสำนักพิมพ์อักษรวัฒนา
389สามัญอักษรโสภณบริษัท อักษรโสภณ จำกัดสนพ.เพื่อนดี, สนพ.ทรีบีส์
390สามัญอักษรา ฟอร์ คิดส์บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด
391สามัญอันวีกษณา (มูลนิธิ)มูลนิธิอันวีกษณา
392สามัญอัลเทอร์เนทีฟไรเตอร์บริษัท อัลเทอร์เนทีฟไรเตอร์ จำกัดเม่นวรรณกรรรม
393สามัญอัล-อีหม่านบริษัท สำนักพิมพ์อัล-อีหม่าน จำกัด
394สามัญอาเธน่าบริษัท สำนักพิมพ์ อาเธน่า จำกัด
395สามัญอ่านสำนักพิมพ์อ่านสำนักพิมพ์อ่านกฎหมาย
396สามัญอาร์ต เวนเจอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ต เวนเจอร์p.s.
397สามัญอาร์ตี้เฮ้าส์บริษัท อาร์ตี้เฮ้าส์ จำกัดสำนักพิมพ์อาร์ตี้เฮ้าส์
398สามัญอารีนา แกลลอรี่บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัดบริษัท กรุงเทพสุวรรณภูมิ จำกัด
399สามัญอิงค์ พับลิชชิ่งสำนักพิมพ์อิงค์ พับลิชชิ่ง
400สามัญอินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ จำกัด
401สามัญอินเตอร์แนชชั่นแนล เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์ (สยาม) จำกัด
402สามัญอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
403สามัญอินส์พัลบริษัท อินส์พัล จำกัดDream&passion, Life Belance, Giftt, The Law Group, Let’s Play
404สามัญอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่นบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
405สามัญอี.คิว. พลัส กรุ๊ปบริษัท อี.คิว. พลัส กรุ๊ป จำกัดมอนสเตอร์ บุ๊ค, อี.คิว.พลัส จีเนียส, อี.คิว.พลัส
406สามัญอีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์)บริษัท อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
407สามัญเอ บุ๊ค บาย เอจี กรุ๊ปบริษัท เอ บุ๊ค บาย เอจี กรุ๊ป จำกัด
408สามัญเอ็กซ์ซิสมีเดียแวร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ซิสมีเดียแวร์
409สามัญเอ็กซเปอร์เน็ทบริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด
410สามัญเอช อาร์ เซ็นเตอร์บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
411สามัญเอเซีย บุ๊คสบริษัท เอเชีย บุ๊คส จำกัด
412สามัญเอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดียบริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย จำกัด
413สามัญเอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค)บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัดบริษัท เอ็ดเทคครีเอชั่น จำกัด
414สามัญเอเธนส์ พับลิชชิ่งบริษัท เอเธนส์ พับลิชชิ่ง จำกัดเอเธนส์ ดิจิตอลส์, ลาร์วาเฮ้าส์ พับลิชชิ่ง
415สามัญเอ็นเทอร์ด็อคบริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด
416สามัญเอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่นบริษัท เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด
417สามัญเอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด
418สามัญเอ็มไอเอส ซอฟท์เทคบริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัดสำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส, MIS
419สามัญเออาร์ไอพีบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
420สามัญเอิร์นเนส พับลิชชิ่งบริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด
421สามัญแอ็คชั่น เฟรมบริษัท แอ็คชั่น เฟรม จำกัด
422สามัญแอนนิม พิคเจอร์บริษัท แอนนิม พิคเจอร์ จำกัด
423สามัญแอร์โรว์ มัลติมีเดียบริษัท แอร์โรว์ มัลติมีเดีย จำกัดสำนักพิมพ์นกฮูก, สำนักพิมพ์ก้าวแรก, สำนักพิมพ์แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊ค
424สามัญแอส มีเดียบริษัท แอส มีเดีย จำกัดบจก.แอสมีเดีย (สำนักพิมพ์ A THING), A THING BOOK
425สามัญโอ เค แอล เอสบริษัท โอ เค แอล เอส จำกัดสำนักพิมพ์ชวนอ่าน
426สามัญโอ้ พระเจ้า พับลิชชิ่งบริษัท โอ้ พระเจ้า พับลิชชิ่ง จำกัดโอ้มายก็อด/โอเอ็มจี (OMG BOOKS)
427สามัญโอเชี่ยน มีเดียบริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัดโอเชี่ยน มีเดีย
428สามัญโอเดียนสโตร์บริษัท โอเดียนสโตร์ จำกัด
429สามัญโอเพ่น โซไซตี้บริษัท โอเพ่น โซไซตี้ จำกัดOpenbooks
430สามัญไอดีซี พรีเมียร์บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
431สามัญเฮอร์มิทสำนักพิมพ์เฮอร์มิท
432สามัญแฮปปี้ บานานาบริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด
433สามัญแฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่งบริษัท แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง จำกัดสำนักพิมพ์Good Life, Happy Book
434สามัญแฮพเพนนิ่งบริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด
435สามัญไฮบริด พับลิชชิ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮบริด พับลิชชิ่งAngpao Books

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc