JYP ปันชมเปิดบ้าน พี่ “อัมรินทร์”

ตามที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ “Junior and Young Publishers and Booksellers” หรือ JYP ให้กับอุตสาหกรรมหนังสือ โดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรม “รุ่นเก๋า รุ่นเก๋ เฮ้…หนังสือ” ทำให้เกิดการปันแชร์แนวคิด ประสบการณ์ทั้งจากอดีตนายกสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจหนังสือชั้นนำของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเห็นผลจากการนำแนวคิดมาสู่ภาคปฏิบัติจริง

“Junior and Young Publishers and Booksellers” จึงก้าวเดินต่อ ด้วยกิจกรรมJYP ปันชม เปิดบ้าน พี่ “SE-ED” ในครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และตามมาด้วยกิจกรรมล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 JYP ปันชม เปิดบ้าน พี่ “อัมรินทร์” เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ ณ Convention Hall Amarin Group นำทีมโดยคุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการ ทีมงาน JYP และสมาชิก จำนวน 70 คน

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยได้รับเกียรติจากคุณระรินทร์ อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้แก่ คุณจุฑามาศ สมิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คุณอุษณีย์ วิรัตกพันธ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักพิมพ์ และหม่อมหลวงลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.อัมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนขององค์กร มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมตอบคำถามจากคณะ JYP ในแง่มุมต่างๆที่ให้ประโยชน์ ต่อการทำงาน ความร่วมมือ และการพัฒนาธุรกิจของ เพื่อสร้างจุดเด่น ทันสมัย มีนวัตกรรม และผลิตหนังสือดีมีคุณภาพออกมาเติมตลาดให้มากถึง 400- 500 ปกต่อปี

ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในฐานะผู้ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงมุ่งหวังให้การจัดกิจกรรม JYP ปันชมเปิดบ้านพี่ ได้สร้างแรงบันดาลใจ ในการเตรียมความพร้อม พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมหนังสือของประเทศ และในครั้งต่อไป JYP จะยังคงสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ปันชมองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือ ให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืน