ประชุมมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

• เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2407 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
• นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคม และนางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)• ร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
• นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการอ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน www.ThaiBookFair.com ในรูปแบบ Online Book Market ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 24 ชั่วโมง
• พร้อมเสนอมาตรการเยียวยาอุตสาหกรรมหนังสือที่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc