การเข้าพบรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเรื่องนโยบายการอ่าน

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
นำโดย นางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ พร้อมด้วยนายจรัญ หอมเทียนทอง ที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นายสุวิช รุ่งวัฒไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายในประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นายถนัดวิทย์ โรจน์พจนรัตน์ เหรัญญิก
นายธีรภัทร เจริญสุข นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน และนายมณฑล ประภากรเกียรติ กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
เข้าพบนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมด้านการอ่านและหนังสือของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร
ตามนโยบาย 50 ย่าน 12 เทศกาล และการพัฒนาห้องสมุดเมือง ห้องสมุดชุมชน และห้องสมุดเคลื่อนที่ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc