ผู้ชนะการประกวด OKMD Book Cover Award 2020

OKMD Book Cover Award 2020

ส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการอ่าน…ผ่านคุณค่าแห่งการออกแบบ

เดินทางถึงตอนจบได้อย่างน่าชื่นชม สำหรับการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 (OKMD Book Cover Award 2020) โครงการคุณภาพที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ OKMD ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เพื่อเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นเสนอผลงานได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปกหนังสือ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรดานักออกแบบได้ออกแบบผลงานที่มีคุณภาพ สวยงาม สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อและอ่านหนังสือมากขึ้น

สำหรับการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ครั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 385 ชิ้นงาน จาก 43 สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัลในแต่ละหัวข้อรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ซึ่งได้มีการประกาศผลการประกวดไปแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (มิว บิลดิ้ง) โดยการตัดสินของคณะกรรมการซึ่งกอปรด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ กระทั่งได้ 5 ผลงาน ผู้ชนะรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้

  • ผู้ชนะรางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) : ปกหนังสือ “พระเสด็จโดยแดนชล” จากสำนักพิมพ์มติชน ออกแบบ โดยคุณนักรบ มูลมานัส
  • ผู้ชนะรางวัล Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง) : ปกหนังสือ “something sometime somewhere everyday special” จาก สำนักพิมพ์ FULLSTOP ออกแบบ โดยคุณศศิ วีระเศรษฐกุล และ FULLSTOP
  • ผู้ชนะรางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด) : ปกหนังสือ “Sasi’s Sketch Book Japan Diary เล่ม 1 Tokyo เล่ม 2 Shirakawago” จาก สำนักพิมพ์ FULLSTOP ออกแบบ โดยคุณศศิ วีระเศรษฐกุล และ FULLSTOP
  • ผู้ชนะรางวัล One of a Kind (ไอเดียบรรเจิด) : ปกหนังสือ “The Old Man and the Sea” จากสำนักพิมพ์ แสงดาว ผู้ออกแบบ คุณกรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
  • ผู้ชนะรางวัล Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู) : ปกหนังสือ “Pirate Academy คู่มือล่าสมบัติ ฉบับโจรสลัดนามกระฉ่อน” จากสำนักพิมพ์ ห้องเรียน ผู้ออกแบบ ออกแบบลายเส้น – คุณสิทธิพร พวงสุข, ลงสี – คุณตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช, กราฟิก – คุณกัลยา ภูอ่อน

ด้านผู้อำนวยการ OKMD ดร.อธิปัตย์ บำรุง เผยถึงหัวใจสำคัญของโครงการสร้างสรรค์นี้ว่า “สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สานต่อการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 (OKMD Book Cover Award 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักพิมพ์ทั่วประเทศมีโอกาสส่งผลงานปกหนังสือที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมการประกวด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานปกหนังสือที่มีคุณภาพให้แก่นักออกแบบ โดยจะนำผลงานปกหนังสือที่ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป เพื่อให้เห็นความสำคัญของศิลปะและอาชีพการออกแบบปกหนังสือซึ่งต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์”

ด้วยความสำเร็จของกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งมีสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก รวมถึงได้รับความสนใจจากผู้คนในหลากหลายวงการ กล่าวได้ว่าการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ หรือ OKMD Book Cover Award 2020 ได้ช่วยจุดประกายให้วงการหนังสือและวรรณกรรมไทย ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการอ่าน…ผ่านคุณค่าแห่งการออกแบบได้อย่างสมบูรณ์

ติดตามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

www.okmd.or.th
www.facebook.com/OKMDInspire
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 02-105-6517

“การออกแบบปกต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดว่าจะสื่อสารอะไรกับเด็กและผู้ปกครอง เพราะหนังสือไม่ได้ให้ความรู้อย่างเดียว ต้องมีประโยชน์ต่อเด็กและความรู้สึกของเขาด้วย” – คุณกัลยา ภูอ่อน

“คนวิจารณ์กันมากว่าสิ่งพิมพ์กำลังจะตาย นั่นแหละคือความท้าทายของการออกแบบปกหนังสือ สิ่งที่ผมทำเลยไม่ใช่การออกแบบกราฟิก แต่มันคือการทำให้หนังสือคืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง” – คุณกรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล

“ปกหนังสือมีคุณค่าอยู่ในตัว และการออกแบบมีบทบาทช่วยทำให้ผู้อ่านกับหนังสือเข้าใกล้ชิดกันมากขึ้น” – คุณนักรบ มูลมานัส

“รางวัลที่ได้คือกำลังใจให้กับคนออกแบบ ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ทำนอกจากเป็นอาชีพแล้ว ยังเป็นงานศิลปะหรืองานออกแบบที่มีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราตั้งใจทำ” – คุณศศิ วีระเศรษฐกุล