สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่องานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

วันที่  26  สิงหาคม  2563  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดย คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ) คุณเกศริน เอนก และ คุณอัครพล วัฒนสิน (กรรมการ) เดินหน้าทางเข้าพบ คุณนำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อผลิตภัณฑ์ และคุณ กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผุ้อำนวยการด้านงานประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์องค์กร สวทช เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (Book Expo Thailand 2020) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563