TK park อุทยานการเรียนรู้ เชิญร่วมรับฟัง “ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด”

วันที่  15  พฤษภาคม  2563  เวลา  17.00 น.    TK park อุทยานการเรียนรู้    เชิญร่วมรับฟัง  “ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด”  โดย  คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ  นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  และ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกแทบจะทุกด้าน หลายคนอาจสงสัยว่า “โลกหลังโควิด 19” จะเป็นอย่างไร TK Park ชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้โจทย์ใหม่ของอนาคตกับมุมมองแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ “Re:learning for the Future 19 ความท้าทายใหม่ในโลกที่(ไม่)เหมือนเดิม” ฟังผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 19 ท่านมาถ่ายทอดประสบการณ์จากวิกฤติโควิด 19 เพื่อที่เราได้ร่วมเรียนรู้ใหม่ คิดใหม่ ค้นพบโอกาสใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ “ความปกติใหม่” ได้อย่างรู้เท่าทัน และพร้อมก้าวต่อไปให้ไกลกว่าเดิม
ติดตามชมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ผ่านช่องทาง Live ของ Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ และ YouTube: TKpark Channel

 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
13.00 น.      เรียนรู้แบบคนรุ่นใหม่ ทำอย่างไร หลังโควิด-19             
อริญญา เถลิงศรี
กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน
13.30 น.      Social Safety Net ความมั่นคงทางสังคมหลังโควิด 19
รศ.ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 14.00 น.      การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ในเมืองและสถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ผู้ก่อตั้งบริษัทสถาปนิก all(zone)
14.30 น.       บทบาทใหม่ของธุรกิจค้าปลีกหลังโควิด-19
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
15.00 น.       ธุรกิจโรงแรม อยู่อย่างไรให้รอด
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Boutique Hotel เจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัท Supergreen Studio
15.30 น.           การท่องเที่ยวชุมชนหลังโควิด-19
สมศักดิ์ บุญคำ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
16.00 น.      ธุรกิจบันเทิงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ยุทธนา บุญอ้อม
รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส – หน่วยงาน Showbiz
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
16.30 น.      ธุรกิจร้านอาหารจะเป็นอย่างไรหลังโควิด 19
แม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
 17.00 น.       ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด
โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด
 17.30 น.        Trust Economy เมื่อความไว้ใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ: วิทยากรและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc