TK park อุทยานการเรียนรู้ เชิญร่วมรับฟัง “ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด”

วันที่  15  พฤษภาคม  2563  เวลา  17.00 น.    TK park อุทยานการเรียนรู้    เชิญร่วมรับฟัง  “ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด”  โดย  คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ  นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  และ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกแทบจะทุกด้าน หลายคนอาจสงสัยว่า “โลกหลังโควิด 19” จะเป็นอย่างไร TK Park ชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้โจทย์ใหม่ของอนาคตกับมุมมองแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ “Re:learning for the Future 19 ความท้าทายใหม่ในโลกที่(ไม่)เหมือนเดิม” ฟังผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 19 ท่านมาถ่ายทอดประสบการณ์จากวิกฤติโควิด 19 เพื่อที่เราได้ร่วมเรียนรู้ใหม่ คิดใหม่ ค้นพบโอกาสใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ “ความปกติใหม่” ได้อย่างรู้เท่าทัน และพร้อมก้าวต่อไปให้ไกลกว่าเดิม
ติดตามชมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ผ่านช่องทาง Live ของ Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ และ YouTube: TKpark Channel

 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
13.00 น.      เรียนรู้แบบคนรุ่นใหม่ ทำอย่างไร หลังโควิด-19             
อริญญา เถลิงศรี
กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน
13.30 น.      Social Safety Net ความมั่นคงทางสังคมหลังโควิด 19
รศ.ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 14.00 น.      การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ในเมืองและสถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ผู้ก่อตั้งบริษัทสถาปนิก all(zone)
14.30 น.       บทบาทใหม่ของธุรกิจค้าปลีกหลังโควิด-19
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
15.00 น.       ธุรกิจโรงแรม อยู่อย่างไรให้รอด
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Boutique Hotel เจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัท Supergreen Studio
15.30 น.           การท่องเที่ยวชุมชนหลังโควิด-19
สมศักดิ์ บุญคำ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
16.00 น.      ธุรกิจบันเทิงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ยุทธนา บุญอ้อม
รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส – หน่วยงาน Showbiz
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
16.30 น.      ธุรกิจร้านอาหารจะเป็นอย่างไรหลังโควิด 19
แม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
 17.00 น.       ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด
โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด
 17.30 น.        Trust Economy เมื่อความไว้ใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ: วิทยากรและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม