งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

(UDON Book Festival 2017)

แนวคิด “ ความท๙งจำ ”

ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 – 21.00 น.

ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

พิเศษที่สุดสำหรับงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

นิทรรศการ ‘ความท๙งจำ’ 

พร้อมกับ ลงทะเบียน แจกฟรี นิตยสาร”วงวรรณคดี” พระราชนิพนธ์เรื่องแรกของรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งขึ้นครองราชย์

นิตยสาร”วงวรรณคดี” ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 เป็นนิตยสารที่ได้รับพระบรมราชานุญาตพิเศษให้ตีพิมพ์พระราชนิพนธ์
เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์”

รายชื่อสมาชิกร่วมออกบูธงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560

ลำดับชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์เลขที่บูธ
110 มิลลิเมตรD04
2กรีนมายด์A26
3โซฟา พับลิชชิ่งC11
4เกมส์ แอนด์ ทอยส์B26
5โกมลคีมทอง (มูลนิธิ)G26
6โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนลE16
7ไก่3E20
8ข้าวฟ่างD08
9เคล็ดไทยD07
10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ)C15
11ชมรมคณิตศาสตร์C22
12ซัคเซส มีเดียC23
13ซี.เอส.เอ.มกรานุรักษ์G28
14เซนชู พับลิชชิ่งB08
15ณ บ้านวรรณกรรมF15
16ณัฐกานต์E22
17ดับบลิวเค แป้งปั้นD16/E15
18ดอกหญ้าB09
19ต้นฉบับA01
20ไตรภูมิF19
21ทวีสาส์นE17
22ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)F09
23นานมีบุ๊คส์E26
24เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ปC06
25โนราG08
26บงกช พับลิชชิ่งB16
27เดกซ์เพรสA16
28บัณฑิตแนะแนวC20
29บ้านนิยายC02
30สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์)E02
31บุ๊คส์ ทู ยูC12
32ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์C16
33แปลน ฟอร์ คิดส์A09
34พรสวรรค์ บุ๊คส์B05
35พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)G10
36พาส เอ็ดดูเคชั่นD19
37พี เอส จีเนียสC14
38ไพลินบุ๊คเน็ตF22
39ภาดา เอ็ดดูเคชั่นB12
40มติชนF16
41มังกี้บุ๊กส์D18
42มัลติ เอดูเคชั่นG02
43แม่บ้านG25
44ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่นG04
45ยิปซี กรุ๊ปF10
46รักพิมพ์ พับลิชชิ่งA06
47ร้านหนังสือแสงตะวัน บุ๊คส์ ขอนแก่นF01
48ซิมพลิฟายG16
49เลเจ้นด์ บุ๊คส์D02
50เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศําสน์A14
51วรรณวิภา และ แก้วกานต์G01
52สารคดี – เมืองโบราณG14
53เอ็นคอนเซ็ปท์G12
54วุฒิชัยบุ๊คส์G20
55ศูนย์ส่งเสริม รักการอ่านF02
56สกายบุ๊กส์A02
57สตาร์พิคส์ – เล็ดคอมิกA15
58สถาพรบุ๊คส์C07
59สยาม แม็ป เซ็นเตอร์D12
60สยามอินเตอร์มัลติมีเดียF05
61สายคำD03
62แสงเจริญE11
63แสงดาว และ พ.ศ. พัฒนาE08
64แสงแดดC10
65หนึ่งเดียวE09
66ห้องเรียน และ ปราณ พับลิชชิ่งD22
67นายอินทร์B02
68อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดีB01
69อัล-อีหม่านG21
70อนิแม็กชอป (เอพลัสกับจีพลัส)B22
71เอ็กซ์ซิสมีเดียแวร์D06
72เอ็กซเปอร์เน็ทD01
73เอ็มบุ๊คส์E01
74สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอสE05
75แอร์โรว์ มัลติมีเดียA10

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc