โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมหนังสือ Web Archive

CEA

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : CEA ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมหนังสือ ที่ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเปรียบเสมือนต้นน้ำและต้นทางความคิดที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาไปเป็นสื่ออื่นๆ ได้หลากหลาย ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างการรับรู้ต่อสังคมได้ในวงกว้าง ด้วยความที่เข้าถึงได้ง่าย
และถือเป็นการจุดประกายที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคอนเทนท์อื่นๆ ให้ต่อยอดไปได้อย่างไร้ขีดกำจัด และก้าวขึ้นไปสู่เวทีระดับสากลได้

จึงได้ทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมหนังสือ Web Archive สำหรับพัฒนาและรวบรวมฐานข้อมูลหนังสือประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพที่นำไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงต่อยอดไปสู่คอนเทนท์สร้างสรรค์อื่นๆ ภายใต้กิจกรรม CEA Creative Industries Program เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลหนังสือ วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสะท้อนความคิดสร้างสรรค์
และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นของผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 300 เล่ม โดยหนังสือที่ถูกรวบรวมนั้นเป็นหนังสือหรือวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล เป็นหนังสือหรือวรรณกรรมที่ขายลิขสิทธิ์และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
หรือเป็นหนังสือหรือวรรณกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นละคร ภาพยนตร์ เกมส์ เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นให้ผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทย นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งนักธุรกิจต่างประเทศ สำนักพิมพ์ต่างชาติที่สนใจในผลงานสาขาการพิมพ์ของไทย เข้ามาศึกษา เรียนรู้ สืบค้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลของฐานข้อมูลหนังสือที่ได้รวบรวมไว้เป็น THAI BOOK ARCHIVE ได้ที่ https://archive.thaibookfair.com/

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc