สมาชิก

 สมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 

  • รายละเอียดของการสมัครเป็นสมาชิก    :    DOWNLOAD

  • ใบสมัครสมาชิก PUBAT ปี 2561           :    DOWNLOAD


  • แบบฟอร์มต่ออายุสมาชิก ประจำปี 2561      :    DOWNLOAD

  • PUBAT Membership Directory 2018     :    DOWNLOAD


  • รายชื่อสมาชิกสมาคมประจำปี 2561     :    DOWNLOAD