รายชื่อสมาชิกใหม่ 2563

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิน พับลิชชิ่ง
2สามัญบริษัท นวตสาร จำกัด
3สามัญบริษัท เซเว่นดี บุ๊ค จำกัด
4สมทบทูยู พับลิชชิ่ง

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สมทบบริษัท สยามบอร์ดเกม จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท ทริค ออฟ เดอะ เทรด จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนสามัญบุ๊กส์ไรเดอร์

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท กู๊ด คอนเทนส์ จำกัด
2สามัญบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท บิบลิโอ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท โคลเวอร์บุ๊กสตูดิโอ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สมทบบริษัท ทาโน่ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญสำนักพิมพ์ฮัมมิงบุ๊คส์
2สมทบบริษัท เอ. สมาร์ทเบรน คิดส์เวิลด์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท สำนักพิมพ์ บุ๊คกิชเฮ้าส์ จำกัด
2สามัญกาลครั้งหนึ่งสำนักพิมพ์
3สามัญอาหารสมอง
4สมทบแฮตทริก บุคส์

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สมทบนนทรัตน์ เอดูเคชั่น
2สมทบบริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc