รายชื่อสมาชิกใหม่ 2563

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิน พับลิชชิ่ง
2สามัญบริษัท นวตสาร จำกัด
3สามัญบริษัท เซเว่นดี บุ๊ค จำกัด
4สมทบทูยู พับลิชชิ่ง

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สมทบบริษัท สยามบอร์ดเกม จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท ทริค ออฟ เดอะ เทรด จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนสามัญบุ๊กส์ไรเดอร์

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท กู๊ด คอนเทนส์ จำกัด
2สามัญบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท บิบลิโอ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท โคลเวอร์บุ๊กสตูดิโอ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สมทบบริษัท ทาโน่ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญสำนักพิมพ์ฮัมมิงบุ๊คส์
2สมทบบริษัท เอ. สมาร์ทเบรน คิดส์เวิลด์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท สำนักพิมพ์ บุ๊คกิชเฮ้าส์ จำกัด
2สามัญกาลครั้งหนึ่งสำนักพิมพ์
3สามัญอาหารสมอง
4สมทบแฮตทริก บุคส์

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2563
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สมทบนนทรัตน์ เอดูเคชั่น
2สมทบบริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด